Dette er framtidas leiarar! Rektor Aarbakke hylla elevrådet ved Os barneskule. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Dette er framtidas leiarar! Rektor Aarbakke hylla elevrådet ved Os barneskule. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

– Dette er framtidas leiarar!

Får 600.000 til Røde Kors-tomta - Etter grundig planlegging kunne elevrådet ved Os barneskule gå ein sigersmarsj til rådhuset.

Kjetil Osablod Grønvigh
15. desember 2018 - 10:07

Onsdag gjekk elevrådet ved Os barneskule til rådhuset for å møta varaordførar Marie Lunde Bruarøy (H). Der fekk dei beskjed om at dei får 600.000 kroner til uteområdet bak gymsalen, der Røde Kors-huset tidlegare sto.

Sjå video frå turen til rådhuset

– Med dette som utgangspunkt, litt tippemidlar, noko momsrefusjon og litt sponsorar, kan vi nok opparbeida ein leikeplass til rundt 1 million kroner, seier FAU-medlem Kenneth Rastad.

Fleire års innsats

Uteområdet ved Os barneskule har blitt gradvis opparbeidd dei siste åra. Med elevane si hjelp har det skote fart.

– Då eg overtok som leiar for FAU for fem år sidan sto det 250.000 kroner på konto, men ingen plan var spikra. Vi blei fort einige om at det ikkje var vits å ha pengar ståande i banken, og med ein god startsum er det duka for både tippemidlar og momsrefusjon, som i sum blei nok til å realisera blant anna ballbingen, fortel Rastad.

Etter ein del om og men blei det i fjor klart at skulen òg skal få nytta Røde Kors-tomta.

– Vi har fått lov til å utvikla denne. Sidan tomta ligg nær sentrum er det fleire som vil kunna få glede av den, så når vi har bygd ein leikepark her, så blir den overtatt av kommunen både i eigarskap og vedlikehaldsansvar.

– Og det er særleg i denne prosessen elevane har vore uvurderlege.

Les òg: Parkering: Er gira på grusplassen

Ein del av heile prosessen

Mens Anders Fløysand har overtatt som leiar for FAU har Rastad blitt med som frivillig i fleire år for å sjå prosjekta bli realiserte.

– Det har vore spesielt god framdrift takka vera Marie Bruarøy og rektor Laila Aarbakke. Aarbakke har vore utruleg flink til å involvera elevane. Det har vore bra, ikkje berre for elevane, som har blitt høyrd og fått læra mykje om prosjektet og om demokratiske prosessar - men for sjølve prosjektet. Dei fortel kva dei ønsker, kva apparat som ikkje eignar seg, og dei har deltatt i det å skriva søknaden som gjekk gjennom.

– Saka var i trygge hender

Under ei adventsstund i gymsalen fredag, vart heile elevrådet ved skulen henta opp på scenen av rektor Laila Aarbakke.

Vel oppe, framfor alle dei andre elevane, tilsette ved skulen, foreldre og besteforeldre fekk elevrådet ein ektefølt hyllest av rektor.

– De er framtidas leiarar, og gjennom det de no har fått til, frå idé til resultat, seier dette mykje om kva som bur i dykk, sa rektoren til høg jubel og applaus frå publikum.

Aarbakke kunne òg fortelja om møte med leverandørane, kor ho ikkje hadde trengt å stilla;

– Eg visste at saka var i trygge hender så lenge elevrådet vårt var på saka.

No er prosjektet i mål, og går det som alle vil, vert det arbeidsstart ein gong etter nyttår. 

Les meir om

Lokal Politikk