– Når vinden bygger seg opp frå same retning over fleire dagar, kan lengda på bølga bli stor. Dette skjer heldivis sjeldan om sommaren. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy) 

– Ei velsigning for heile hamna

Akvasafe forklarer bølgene på innsida av bølgedemparane - observant nabo kallar skjerminga ein klar suksess.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tidlegare denne veka fekk vi tips om noko turgåarar meinte var uventa høge bølgjer i Os hamn, trass i at verken vindstyrken eller bølgjene i fjorden var avskrekkande.

Vi dokumenterte bølgene med video samtidig som ein 45 fot stor båt kom inn i hamna. Vugginga til båten og bølgene langs gjesebrygga viste at skjerminga denne dagen ikkje var optimal.

– Eg har sett det før, når sjøen er på veg til flo samtidig som elva er stor, seier Jahn Helle.

Han har budd i Os Sjøfront og følgd nøye med på forholda både før og etter at dei tre siste av fire bølgedemparar kom på plass.

– Det er ikkje tvil om at bølgedemparane er ei velsigning for heile hamna! Om vinden kjem frå aust, ei retning som tidlegare truga alle båtplassane innanfor nyemoloen, så er den vegen fullstendig stengt. Nå den kjem frå søraust, og på veg til flo, kan det koma litt bølger. Men forskjellen er stor før og etter at dei kom på plass, meiner han.

– Undervannsstraum frå Oselvo kan vi ikkje rekna med at vi klarer å gjera noko med.

Akvasafe: – Har bygd seg opp over tid

Etter å ha sett videoen fortel dagleg leiar i Akvasafe, Ingve Karlsen, om noko som er eit fenomen som sjeldan skjer om sommaren.

– Videoen ser ut til å visa bølgjer som kjem inn hovudopninga frå sør-søraust. I forkant av denne tysdagen har vinden frå denne retninga bygd seg opp frå tysdagen før, 12. februar, og fram til fredag 15. februar.

– Når dette er tilfelle vil lengda (perioden) på bølgene vera større. Det er lagt til grunn at vind frå sør-søraust i sommarhalvåret sjeldan opptrer med slik styrke over fleire dagar.

Karlsen legg til at desse observasjonane, saman med eigne observasjonarm dannar grunnlag for planlagt evaluering i fellesskap med Os kommune, spesielt med tanke på opninga i hovudinngangen.

Fleire saker