Eit symbol på nye tider

Denne bussen er eit døme på at samarbeid på tvers i klubben er den nye normalen på Kuventræ.

Ny og stilig buss skal frakta borna til og frå fritidsordningane og skulane. Foto: Endre Brenne
Ørjan Håland
Ørjan Hålandlørdag 26. sep. 2020 09:06

Os Turnforening har i alle år bestått av fleire ulike idrettar. Det har ikkje alltid vore lett å få til eit godt samarbeid mellom dei ulike idrettane. Dei siste åra har klubben tatt grep og fleire typar samarbeid på tvers av klubben har vakse fram.

Eit døme på eit slikt samarbeid er innkjøpet av ein ny minibuss.

– Dette er eit lite eventyr, vi veit alle at handballen, fotballen og friidretten ikkje har hatt det beste samarbeidet opp gjennom åra. No vart det litt som den naboen på tredje generasjon som spør kvifor han skal mislike den andre naboen, og så er det ingen som veit. Altså, ein perfekt anledning til å gløyma alt som har vore og heller samla seg og sjå framover, påpeikar økonomiansvarlig for Os handball, Jan Norbeck.

Dagleg leiar i Os fotball, Endre Brenne, ser også lyst på den nye tonen på Kuventræ.

– At vi no leitar fram felles løysingar på tvers av tilboda til klubben, er udelt positivt, det vil alle saman tjene på.

Her sit ein nøgd Jan Norbeck i det nye gliset på Kuventræ. Foto: Privat

Felles buss

– Det starta med noko så enkelt som å få eit betre samarbeid kring treningstider, at den eine idretten ikkje stod i vegen for den andre. Dette har blitt mykje betre og no treng ikkje borna ta eit unødvendig tidleg valg om dei skal spela handball eller fotball, seier Norbeck.

Når fotballen og handballen til slutt måtte køyra fleire bilar for å henta borna, vart det eit tydeleg bilete på at noko måtte skje.

– Det vart dagar kor vi køyrde fire fem privatbilar for å henta borna til HFO og FFO. Løysinga blei at handballen kjøpte ein buss og fotballen driftar den ved å ansetta ein sjåfør og liknande. Dette gjer at summen av utgifter er så og seia lik for begge partar, seier Norbeck.

Bussen, som faktisk hadde vore den kulaste discotaxien i Os og omegn, skal ikkje ta opp konkurransen med Osbuss eller Os taxi. Men bruken av den nye bussen kan utvidast til fleire tilbod internt i klubben.

– Dette er hovudsakeleg ein buss som skal frakta born til HFO og FFO på Kuventræ, samt til fotballens morgonakademi på tirsdagar og onsdagar. Det vil nok også bli aktuelt for ulike lag i klubben, som skal ut og reisa, og benytta seg av denne bussen, seier Norbeck.

Thor-Finn Elverhøy gler seg til å frakta glade ungar til Kuventræ. Foto: Endre Brenne

Tryggleik og kvalitet

Brenne er glad for at klubben syr samarbeidstrådar på tvers om dagen og gler seg over det nye tilbodet.

– Det har vist seg at behovet for transport til alle aktivitetane som tilbys på Kuventræ om dagane, er stort og vaksande. Det er over 100 born og unge som skal hentast og leverast i løpet av ei veke. Det seier seg sjølv at dette er enormt kjekt å få på plass.

– Denne bussen vil ikkje berre løysa logistikken, men han vil samstundes øka tryggleiken til borna og øka kvaliteten på dei ulike tilbuda vi tilbyr. No kan vi som skal vera trenarar ha fokus på det vi skal ha fokus på, seier Brenne.

Eit samla idrettslag

– Eg opplev dialogen mellom dei ulike gruppane i klubben, som mykje betre for kvart år som går. Vi er på veg til å bli eit idrettslag som er samla og det er utelukkande positivt, avsluttar Brenne.

Endre Brenne er svært nøgd med den nye bussen til idrettslaget. Sjølfie: Endre Brenne

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.