Statens vegvesen på Halhjem ferjekai. (Arkivfoto: KVB)

Eitt forbod - to åtvaringar

– Ein roleg dag på Halhjem, skriv Statens vegvesen etter dagens kontroll.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Statens vegvesen hadde trafikktryggleik i fokus då dei hadde kontroll på Halhjem ferjekai i dag.

– Det var ein roleg dag i trafikken. Vi veit ikkje om vi skal skulda på vêret, men det var få alvorlege brot på trafikktryggleiken, og det er vi nøgd med, skriv John Kåre Larsen i rapporten.

Noko blei det likevel å reagera på.

– Eitt køyretøy fekk bruksforbod grunna gjenstandar i frontruta, to sjåførar fekk åtvaring etter kontroll av køyre- og kviletid.

I tillegg blei det oppdaga tekniske manglar på tre køyretøy, eitt av dei hadde mindre farleg feil på bremsane.

Fleire saker