Ulvensletta. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Eldre kvinne skapte fleire nestenulykker

Politiet har fått melding om ulike formar for uaktsam køyring dei siste dagane. Minst éin av bilførarane risikerer førarkortbeslag.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Onsdag i 21.30-tida fekk politiet melding om ein bil som skapte fleire nestenulykker.

Bilen køyrde over Ulvensletta retning Os og Amfisenteret, og blei stoppa av politiet.

– Vi fekk ein prat med både bilførar og vitne, fortel politioverbetjent Rune Fimreite.

Bilførar er ei kvinne på rundt 70 år. Politiet vurderer no førarkortstatus for kvinna.

Fått fleire telefonar om BMW i høg fart

Dei siste dagane har politiet òg fått fleire meldingar om ein annan bil.

Her er det snakk om høg fart og det vitnene opplever som farlege forbikøyringar.

– Vi har fått flere telefonar om same type bil, ein raud BMW. Vi kjenner òg til kva bil det er, og kven som er eigar, og vil følgja opp meldingane som har kome inn, seier politiet.

Fleire saker