Elg observert i Os

Onsdag morgon såg Tommy Lunde og Egil Lyssand ein elg kryssa Hegglandsdalsvegen.

Kjetil Vasby Bruarøy
27. april 2011 - 22:25

Tysdag i 9-tida var Tommy Lunde og Egil Lyssand utanfor fabrikklokalet arbeidsgjevaren deira, Lyssand Treindustri, leiger ved Lien Dørfabrikk.

– Når eg er utanfor plar eg alltid sjå oppover Hegglandsliane, for det plar ofte vera hjort der, fortel Tommy Lunde.

Men han er skråsikker på at dyret han såg i dag ikkje er ein hjort.

– Lett å sjå

Lunde fortel at dyret, som var utan gevir, kom ned på skrått frå Borgafjellet, inn i det vesle skogholtet ved vegen, kryssa Hegglandsdalsvegen og gjekk vidare opp mot Bømarka.

– Først lurte eg på om det kunne vera ei kolle (ho-hjort, red anm), men eg reagerte på den spesielle gangen. Så såg eg både framdelen og bakdelen tydeleg, på det nærmaste var den berre 50 meter frå oss.

Lunde og Lyssand er sikre på at det var ei elgku dei såg.

– Eg går ikkje på storviltjakt sjølv, men eg har sett mykje hjort. Eg er ikkje i tvil om at dette var ein elg.

Landbrukskontoret:
– Ikkje usannsynleg

Elg er ikkje vanleg på Vestlandet. Ifølgje hjortevilregisteret si oversikt har det i snitt blitt sett 263 elg i Hordaland dei siste fem åra, 219 av desse er observert i Voss kommune.

I registeret er det ingen observasjonar i verken Os, Samnanger eller Fusa.

– Vi har høyrt om nokre observasjonar i Samnanger, så det er ikkje usannsynleg at det har kome streifdyr til Os, seier Helene Dahl frå landbrukskontoret i Os og Fusa.

– Vaksne folk som har sett ein del hjort før vil nok ikkje ha problem med å skilja ein elg frå ein hjort, elgen har fleire karakteristiske trekk og har ingen artar som liknar på seg.

Fleire observasjonar i Os?

Dahl på landbrukskontoret kjenner ikkje til at det har blitt observert elg i Os før. Gjer du?

Gaupe har vi høyrt om, både i Strøno og i Hagavik, men dette er første gong vi har skrive om Noregs største hjortedyr.

Kjenner du til tidlegare observasjonar av elg i Os? Kontakt redaksjonen på kjetil@midtsiden.no eller 90789270.

Fakta om elg (Alces alces):
• Elg er det største hjortedyret
• Finnest i nordlege område i Eurasia og Nord-Amerika
• Elgoksen blir ca 2,5-3,2 m lang og veg ca 200-600 kg
• Kua blir gjerne 10 cm kortare veg normalt 200-400 kg
• Det blei felt 36.400 elg i Noreg i 2010.
• Berre 49 av desse blei felt i Hordaland.
Kjelder/les meir om elg: Wikipedia og Statistisk Sentralbyrå

 

Les meir om

Lokal Jakt og fiske Fritid