Næringsliv | 08. apr. 2016

Er osingen inspirert?

Os inspirerer, eller gjer dei det? Kva skjer vidare med merkevarebyggingsprosjektet?

Terje Søviknes saman med Arnt Christian Scheele og Arnstein Sarset (nærmast kamera). (Foto: Andris Hamre)
Andris Hamrefredag 08. apr. 2016 10:18

Bildeserie:

Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
1 av 5
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)
Os inspirerer, vegen vidare blei diskutert i grupper. (Foto: Andris Hamre)

I 2006, for ti år sidan, køyrde Os kommune med ordførar Terje Søviknes (Frp) i spissen eit mykje omtalt og omdiskutert prosjekt, kor merkevara «Os» skulle byggast.

Onsdag var det tid for å sjå tilbake på dei ti åra som har gått, sjå kor ein står i dag og diskutera ein inspirasjon i åra som kjem.

– Ti år går fort og det var no eit høve for oss å reflektera litt over kva som har skjedd på den tida. Kommunestyret valde einstemmig å vidareføre grunnlaget som blei lagt i Os inspirerer-prosjektet då dei handsama samfunndelen av kommuneplanen tidlegare i vinter, innleia Søviknes då politikarar, administrasjon og enkelte representantar for næringsliv og lagslivet var samla i kommunestyresalen.

Har gjort kommunen godt

Éin ting var forsamlinga rimeleg samstemde om; Os inspirerer har betydd mykje for den kommunale organisasjonen og medarbeidarane sitt eige syn på eigen arbeidsplass.

– Det har skjedd noko med den kommunale organisasjonen sidan eg blei ordførar i 1999 til i dag. I '99 var eg stort sett åleine på rådhuset på kveld og i helgene. I dag møter eg tilsette stort sett kvar kveld og kvar helg.

– Folk yter det lille ekstra når dei har fått delegert ansvar. I tillegg trur eg vi har klart å legga vekk gamle konfliktlinjer. Vi har eit godt trepartssamarbeid mellom politisk nivå, administrasjon og tillitsvalde i dag, sa ordføraren til samtykkande nikk frå Johnny Christensen i Fagforbundet og Åse M. Gjerde i Delta.

Os - ein teknologihovudstad?

For å hjelpa til med å sjå korleis samfunnet har utvikla seg dei siste åra hadde kommunen hyra inn Arnt Christian Scheele og Arnstein Sarset frå Los & co.

– Det finst moglegheiter i dag som ikkje var her for ti år sidan, påpeikte dei to, og viste tal og eksempel på bruk av mobil og sosiale medier.

– Det handlar fantasi, vilje og innsats. Os kan bli ein teknologihovudstad i Norden om ein ønskjer. Alt er mogleg, berre ein vil. Men det held ikkje berre å seia det, ein må involvera næringsliv, innbyggjarar og fleire.

– Det er viktig å fylla merkevara med innhald. Osingen må få det under huden og vera med på å skapa den livskvalitetet de ønskjer for alle, poengterte merkevarebyggarane.

Kva no?

Med prosjektet i ferd med å gå over i ei ny fase ba arbeidsgruppa om innspel til kva ein kan fylla dei fire prosjektområda «Skapa innovasjon», «Fremja livskvalitet for alle», «Fremja frivillig arbeid» og «Skapa eit sentrum».

Gjennom gruppearbeid kom innspela. Kanskje ikkje så spenstige, men likevel med ein viss snert.

• Vi må synleggjera den gode aktiviteten som skjer i bedriftene i Os, slik som mellom anna Midtsiden gjer i På innsio-filmane sine.

• Vi må tilrettelegga for næringsklynger der dei som driv med nokonlunde det same kan møtast.

• Vi må spørja det frivillige lagslivet om kva rolle dei ser for seg i Os-samfunnet. Vi må møte innbyggjarane der dei får status som deltakarar, ikkje berre som publikum. Vi må få større involvering og ta osingen i bruk.

• Kommunen må vera ein tilretteleggar. Det er viktig at vi ikkje gløymer dei unge i det perspektivet. Det er dei som skal ta over.

• Vi må satsa på turisme, få eit minikjøpesenter i sentrum og ein taubane til Borgafjellet.

• Vi må skapa noko rundt oselvaren og ein aktivitetspark framfor rådhuset. Vi må få eit aktivitetsprogram i sentrum og ein kalender med ting som skjer slik at det ikkje er døydt der i helgene. Vi må utnytta dei digitale moglegheitene som finst, var av innspela som kom etter diskusjonen.

Så gjenstår det berre å sjå, om osingen vil la seg inspirera og engasjera. Og om kommunen er klar til å ta steget vidare.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.