- 06. mai 2020

Et alternativ som burde vært fremsnakket

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden kommune vil ligge i knutepunktet for Hordfast indre trasé.

Et alternativ som burde vært fremsnakket
Kristian Strønen. (Arkivbilde: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 06. mai 2020 12:58

«Et knefall og et svik mot næringslivet», kaller Terje Søviknes fylkesutvalgets vedtak. Retorikken viser tydelig at Frp er i opposisjon. Samtidig snakker Frp og Høyre om at en «omkamp» vil resultere i at pengene forsvinner til Østlandet.

«Sviket mot Sunnhordland» består i at reisetiden mellom Leirvik og Flesland vil bli forlenget med 12 minutter dersom en velger indre trasé.

Mener virkelig Terje Søviknes at disse 12 minuttene er avgjørende for utviklingen og overlevelsen til næringslivet i sør?

Forutsetningen for en omkamp er at det allerede har vært en kamp.

I denne sammenhengen har Frp og Høyre bevisst trenert og hindret at en kamp noen gang har kunnet finne sted: Forslag om utredning av Hordalandsdiagonalen E134 er hele tiden blitt ignorert og avslått. Nye Veier as sitt forslag om å utrede indre trasé ble kontant stoppet av samferdselsminister Jon Georg Dale på en uprofesjonell måte overfor et statsaksjeselskap.

Det er teknokratene i Statens vegvesen og lobbyistene i Hordfast as som har fått lov å styre prosessene rundt stamveien gjennom Hordaland. Det er ønsket om at slik skal det fortsatt være som Terje Søviknes nå tydeligvis setter sin lit til, og beskriver som regjeringens visjoner.

Vestlandet må få en effektiv nord/sør-stamvei gjennom hele fylket, en stamvei som kan betjene næringslivet og som skaper trygge forhold for transportnæringen. En slik stamvei må bygges etter moderne prinsipper – utenom, og ikke gjennom, byer og tettsteder, og hvor ikke værforholdene gjør at veien tidvis må stenges.

Den må også sees i sammenheng med øst/vest-forbindelsene, slik at vi får et sammenhengende veisystem. Det er dette bl.a. Lastebileierforbundet etterlyser.

Og så må løsningen selvfølgelig være mest mulig kostnadseffektiv ved at synergieffektene mellom prosjektene utnyttes der det gir gevinster.

Å snakke om at «prosjektene står på egne bein» vitner om en forgangen tankegang.

Bare se hva «Graveklubben» i Bergen har fått til av effektivisering. Hordfast Indre Trasé i kombinasjon med Hordalandsdiagonalen E134 med forlengelse til E16 og Romarheimsdalen er en slik fremtidsrettet løsning – den raskeste og korteste korridoren gjennom Hordaland.

Samtidig er det mulig å hente ut synergieffekter på 22 milliarder kroner (11 på lavere kostnader og felles E134/E39 og 11 på felles E16/E39).

At Bjørnafjorden kommune vil ligge i knutepunktet i en slik løsning er en lokal tilleggseffekt jeg synes det er uforståelig at våre lokale politikere i Frp og Høyre ikke legger vekt på og fremsnakker. Det er merkelig stille.

Her ligger muligheten for å få en god infrastruktur i kommunen, for å få utnyttet allerede regulerte nærings- og havnearealer, hvor det også bør være realistisk med fremføring av jernbane. Arealene i Samnøy-området burde jo vært markedsført like aktivt som Lyseparken.

Ved å etablere Bjørnafjorden kommune som en egen næringsklynge på lik linje med Stord vil vi også bli definert inn som et ledd i bo- og arbeidsmarkedskjeden Stavanger – Bergen.

Å tro at vi får en egen bro (eller tunnel) mellom Os og Fusa den dagen broen over Bjørnafjorden står ferdig er naivt.

Da vil det ikke bli noen E134 Hordalandsdiagonal – det vil bli en E134 Sunnhordlandsdiagonal.

Så – Bjørnafjorden Frp og Bjørnafjorden Høgre – hvorfor er dere så passive når det gjelder utviklingsmulighetene i kommunen vår når denne unike sjansen ligger helt oppe i dagen?

Kristian Strønen

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.