Gustav Bahus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Gustav Bahus. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Et skuespill fra Ap og Sp

Lesarinnlegg, regionsreformen: Hva er fakta for Hordaland sin del?

Kjetil Vasby Bruarøy
28. august 2018 - 16:22

I den senere tid har både Ap og Senterpartiet drevet et politisk skuespill i riksmedia når det gjelder regionsreformen. Sist ute var Sp, hvor Liv Signe Naversete hvor hun tar til orde for å oppheve sammenslåingen av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tidligere har sentrale politikere i Ap, eksempelvis Støre, tatt til orde for omkamp.

Hva er så fakta for Hordaland sin del?

Det kan nærmest se ut som det er FrP og Høyre som har fattet vedtak om sammenslåing i fylkestinget i Hordaland, og Ap og Sp gått mot.

Fakta er at når saken var oppe i fylkestinget i Hordaland stemte både FrP og Høyre mot sammenslåingen. Vi mente at avtalen ikke var god nok for Hordaland sin del. FrP og Høyre ble nedstemt.

Både Ap og Sp stemte for sammenslåing.

• OPPDATERT: Hordaland Ap svarer Frp

Senterpartiet satt på vippen og hadde de stemt mot hadde Hordaland fortsatt som før, likt Rogaland. Fylkestinget i Rogaland var også med i forhandlingene, men her stemte fylkestinget mot sammenslåingen.

Det har også vært satt søkelys på de økonomiske forutsetningene ved en sammenslåing. Her ligger det i avtalen at Sogn og Fjordane skulle få holde utenom milliardbeløp.

Dette advarte FrP mot i debatten før sammenslåing, men ble ikke hørt. I ettertid er dette et av de spørsmål som det enda ikke er funnet løsning på.

Jeg vil også minne om at fylkesordføreren i Hordaland kommer fra Ap og  fylkesordføreren i Sogn og Fjordane kommer fra Senterpartiet. Begge har vært positiv til sammenslåingen.

Kanskje bør Ap og Sp sine stortingspolitikere ta en prat med sine regionale politikere etter hvert, også i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Fremskrittspartiet vil jobbe konstruktivt til det beste for begge fylkene og tar innover oss at vi tapte kampen mot Ap og Sp i sammenslåingsvedtaket. Det skuespillet vi nå er vitne til fra Sp og Ap hører mer hjemme på Den Nationale Scene enn i politikken.

Vi vil i fylkesutvalget be Sp og Ap om en redegjørelse for deres syn. Har de nå snudd eller står de fast på sitt tidligere vedtak?

Roald Stenseide                                                          
Gruppeleder for FrP                                                   

Gustav Bahus
Fylkestingsrepresentant, FrP