Et sviktende helseland

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen: En rekke medieoppslag har ført til mange tilsynssaker. Det gjør det nødvendig å diskutere sikkerheten og tryggheten for pasientene.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. juni 2011 - 9:58

Vi skal være glade for at vi har et helsetilsyn som gjør jobben sin. Men et spørsmål som dukker opp, er om man klarer å avdekke alle feil eller om det vi har sett i den senere tid bare er toppen av avviksfjellet.

Pasienter skal slippe å bekymre seg for tilleggsutfordringer som ikke vedkommer sykdommen deres.

De skal bli ivaretatt på beste måte, både i en behandlingssituasjon og i en oppfølgingsfase. Innkallelser til undersøkelser må kvalitetssikres slik at dette blir forsvarlig fulgt opp uten at det person- eller systemavhengig.

Avikene som Helsetilsynet påpeker er store og alvorlige.

Ved Haukeland sykehus i mitt hjemfylke Hordaland, oppdaget man at 1876 brev til pasienter med rett til nødvendig helsehjelp ikke hadde blitt sendt ut. Årsaken ble vurdert å være svikt i det pasientadministrative systemet. Dette er ikke akseptabelt.

I nabofylket Rogaland var det ikke noe bedre. Der ble det avdekket at ikke alle brev som skulle sendes ut til pasientene ble sendt ut. Dette skyldes delvis oppsett av ny elektronisk postjournal ved Haukeland Universitetssykehus. Slik kunne jeg dessverre fortsatt gjennom det ene sykehuset og foretaket etter hverandre.

Man ser med andre ord at svikten er et gjennomgående problem over hele landet, og den oppdages tilfeldig.

Helse- og omsorgsdepartementet er nå utfordret for å avdekke og forebygge denne typen svikt.

Det gjenstår å se om man forstår alvoret og vil gi landets pasienter trygghet for at deres sykdomssituasjon blir ivaretatt fra a til å. Foreløpig viser media enkeltskjebner sviktet av systemet, og - ifølge Helsetilsynet – av mangelfull styring og ledelse.

Laila Marie Reiertsen
Stortingsrepresentant FrP