Denne ungbukken blei funnen på rek ved Gulholmane i går. Finnar måtte sjølv kvitta seg med kadaveret. (Lesarbilde, foto: Evy Renate Fyllingen)
Denne ungbukken blei funnen på rek ved Gulholmane i går. Finnar måtte sjølv kvitta seg med kadaveret. (Lesarbilde, foto: Evy Renate Fyllingen)

Fann død hjort - måtte ta hand om den sjølv

– Det var veldig ubehageleg, synest Evy Renate Fyllingen.

Kjetil Vasby Bruarøy
21. april 2019 - 10:03

Laurdag formiddag fann ho og kjærasten ein død hjort på rek utanfor Gulholmane. Hjort er gode svømmarar, men det hender at dei legg ut på lengre ferd enn dei meistrar, at dei svømmer i ring i skodde, og blir utmatta, eller at dei blir råka av båt.

– Vi taua kadaveret med oss til kaien vår i Øyane. Slik det låg var det fare for at andre båtar kunne køyra på det.

Med 9,9 hk tok det tid å få dyret til land.

– Det tok òg tid før vi fekk veta kva vi skulle gjera med det, og det var vanskeleg å få hjelp, fortel Evy Renate Fyllingen.

Politiet viste til viltkontaktane i kommunen, som sa dei berre tok påkøyrde dyr. Os kommune viste til brannvesenet, som grunna beredskap i samband med tørken ikkje hadde tid.

Ville ikkje dumpa den i fjorden

– Dei meinte eg skulle føra skrotten inn i ein striesekk, skjera hol på buken og fylla sekken med stein så den sokk.

– Eg føler det er forsøpling. Det var dessutan mange barnefamiliar på båttur i går, og tenkte det kunne vera eit noko makabert syn om det kom ungar forbi mens vi heldt på.

Evy fekk hjelp av ein kamerat, som henta kadaveret på kvelden, når det ikkje var så mange folk på tur. Men hjorten blei ikkje krabbemat.

– I staden for å dumpa det i fjorden blei den gravd ned i skogen, på ein stad det ikkje ferdast noko særleg med folk. Vi følte det var det beste, fortel Evy.

Les meir om

Lokal Båt og sjøliv