- 08. aug. 2018

Fann død sel i Bjørnafjorden

Eit kadaver av ein steinkobbe låg inntulla i garn.

Oddmund Lunde slepte kadaveret opp i ei fjøre, for å få nokon til å henta det, men dagen etter var det vekke. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 08. aug. 2018 09:05

Bildeserie:

Laurdag blei den slept opp i denne fjøra på Ytterøya. (Foto: KVB)
Oddmund i båt: Steinkobben blei funnen utanfor Gulholmane, ikkje langt frå Kobbavågen. (Foto: KVB)
Selen hadde stormaska garnrestar rundt seg. (Foto: Oddmund Lunde)
Laurdag blei den slept opp i denne fjøra på Ytterøya. (Foto: KVB)
Oddmund i båt: Steinkobben blei funnen utanfor Gulholmane, ikkje langt frå Kobbavågen. (Foto: KVB)
1 av 3
Oddmund i båt: Steinkobben blei funnen utanfor Gulholmane, ikkje langt frå Kobbavågen. (Foto: KVB)
Selen hadde stormaska garnrestar rundt seg. (Foto: Oddmund Lunde)
Laurdag blei den slept opp i denne fjøra på Ytterøya. (Foto: KVB)

Naturfotograf Oddmund Lunde var på fisketur dagen før fiskekonkurransen i Øyane då han fredag såg noko som låg og flaut i fjorden.

– Kadaveret liknar ei lita nise, men det ser ut som om den har pels, så eg trur heller det er ein sel, seier Oddmund.

Etter å ha sendt bilde til Havforskningsinstituttet får han støtte. Ut frå farge og funnstad reknar det med at dette er ein sel av arten steinkobbe.

• Les òg: Fann død selunge festa i tau (Askvik, 2016)

Kadaveret blei funne mellom inste Gulholmen og oppdrettsanlegget. Oddmund reiste ut laurdag morgon for å taua kadaveret til land i ei fjøre ved Rogamælen på Ytterøy.

– Overraskande nok låg det og flaut på same stad. Eg meiner nokon burde henta det, så ikkje det blei liggande å rotna, men søndag, trass stabil pålandsvind, var kadaveret vekke.

– Eg reagerer òg på at det berre har blitt kappa laust av garnet, og kasta saman med garnrestar.

– Stabil bestand

Steinkobber kan bli 150 cm lang og 95 kilo tung. Den er kystnær og blir kalla fjordsel, og finst både langs kysten i Sør-Europa, i California og nord til arktiske strøk.

I august i fjor rykte brannvesenet ut for å hjelpa til med å redda ein selunge som blei funnen i fjøresteinane i Arna, skriv BT.no.

I 2015 ville Fylkesmannen i Hordaland verna fleire fjordar, blant anna Korsfjorden, med blant anna steinkobbe i Korsfjorden (nord for Strøno) som argument.

– Eg kjenner ikkje til kor stor bestanden i Hordaland er, men Fiskeridepartementet tar teljingar, seier Anders Voss Thingnes i Statens Naturoppsyn til Midtsiden.

Han viser vidare til Kjell T. Nilsen hos Havforskningsinstituttet.

– Vi har hatt teljingar i nord, men ikkje i ditt område, det startar ikkje før i neste veke, seier Nilsen til Midtsiden.

– Det er ei auke i Oslofjorden, men eg har inntrykk av at bestanden er ganske stabil langs store delar av kysten.

I 2007 var det ei auke i selbestanden, etter at ein epediemi på 80-talet tok livet av mange dyr. Då låg denne selungen og solte seg på eit skjer i Korsfjorden (BT.no).

– Kva tenkjer du om å dumpa død sel i fjorden?

– Det er både vanleg og lovleg. Vanlegvis søkk den. Men det er ikkje greit å kasta garnrestar i sjøen.

Om du ser levande sel ber Statens Naturoppsyn deg om å halda avstand.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.