Snart får køyrarane i Os MC og MX-klubb moglegheiten å køyre på større bane (arkivfoto: KVB)
Snart får køyrarane i Os MC og MX-klubb moglegheiten å køyre på større bane (arkivfoto: KVB)

Får kommunal garanti til ny bane

Os Mc og MX-klubb får kommunal garanti for å byggje ny motocrossbane i Kolskogen.

Andris Hamre
13. april 2016 - 9:50

Politikarane i formannskapet snudde tysdag administrasjonen si negative innstilling og går inn for å gje Os Mc og MX-klubb ein kommunal garanti for lånet på 1 million kroner dei må ta opp for å byggje ny, og større bane, i Kolskogen.

– Vi vil snu innstillinga og støtte dette med dei faste tillegga vi pleier å ha med i desse sakene, innleia ordførar Terje Søviknes (Frp).

Unison støtte

Han fekk umiddelbart støtte frå dei andre politikarane i formannskapet.

– Vi vil òg støtte dette. Det er flott at vi får inn andre aktiviteter enn handball og fotball. Dei har verkeleg stått på, kommenterte Jon Sivert Rykkel (V).

– No er vel ikkje mitt parti det som brenn mest for motorsport, men her ser eg at dei har tatt omsyn til avrenning til Ulvenvatnet og det miljømessige. Som Jon Sivert nevner, så set også eg pris på at det er andre aktiviteter enn berre fotballaktivitet i bygda. Sjølv med den knappe banen dei har i dag har dei fått køyrarar fram i noregseliten. Det blir gjort eit godt arbeid der oppe.

– Lånegarantien heng dessuten tett saman med lovnaden om 500 000 kroner i støtte som vi gav i budsjettprosessen. Forskjellen frå andre som har fått kommunal garanti er at her er det ingenting å ta pant i, men eg tykkjer prosjektet ser godt og og vil støtte det, supplerte Nils-Anders Nøttseter frå Miljøpartiet dei grøne.

Også Helge Steinum frå Arbeiderpartiet hang seg på hyllesten av arbeidet som blir gjort i klubben.

– Det gjerast mykje godt arbeid der og dei fanger veldig brett frå fire-fem år til seksti. Sjå berre på 17. mai-toget, halve toget syner jo kor aktive dei er i klubben. Eg er samd med administrasjonen om at vi bør vera restrektive med lånegarantier, men dette er eit veldig bra prosjekt.

Motor-maraton

OS Mc og MX-klubb har jobba i fleire år med å få til ei utviding av banen.

– Det har vore eit maratonløp. Eg vil berømme klubben for ein enorm tålmodigheit. Det har vore frustrerande og krevande å få til ei leigeavtale med Statsbygg, som eig grunnen, og forsvaret, som har disposisjonsretten.

– No er eigedommen klarert for formålet. Det gjenstår berre å skrive den formelle leigeavtalen, men det skal vi få til, avslutta ordføraren før formannskapet samrøystes gjekk inn for den kommunale garantien.

Den planlagte banen er på 900-1000 meter, med ny startslette, vatningsanlegg, og forbetra muligheit til drift og vedlikehald av anlegget.