Zeinep Alieva og Seydin Kirilov har med Os Vaskehjelp fått kontor i Irisgården. Der har dei òg fleire av kundane sine. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Zeinep Alieva og Seydin Kirilov har med Os Vaskehjelp fått kontor i Irisgården. Der har dei òg fleire av kundane sine. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Får nye kundar nesten kvar dag

Os Vaskehjelp inntar Irisgården, men prøver no å ikkje veksa for fort.

Kjetil Vasby Bruarøy
11. april 2016 - 14:04

Zeinep Alieva og Seydin Kirilov flytta til Noreg frå Bulgaria for åtte år sidan.

– Vi har budd i Os heile tida. Os er passeleg stort, her er det lettare å integrera seg og ein betre stad å oppdra born enn i dei byane, meiner Seydin.

I oktober starta paret firma, no er Os Vaskehjelp i ferd med å veksa seg store.

Privat og firma

– Vi får nye kundar i privatmarknaden nesten kvar dag. Mange av kundane kjem via anbefalingar frå eksisterande kundar.

Samtidig har firmaet skaffa seg fleire bedriftsavtaler, blant anna Irisgården, der dei sjølv no har kontor. To ulike eigedomsmeklarfirma bruker tenester frå Os Vaskehjelp til kundar som sel husa sine, om dei ikkje vil ta utvasken sjølv.

– Her vaskar vi både fellesareal og kontora til mange av leigetakarane. Vi jobbar òg med å få avtale med fleire større firma, enkelte er vi i sluttforhandlingar med.

Kan bli dobla på kort tid

Om dei landar avtalane med dei større selskapa dei no er i forhandlingar med kan det fort bli behov for meir enn ei dobling av arbeidsstokken.

– Vi er glade for utviklinga, at vi som utlendingar klarer å skapa vår eigen arbeidsplass. Men vi prøver å vera varsame, å veksa for fort kan vera skadeleg. Iikkje berre fordi det kostar pengar, men vi er veldig opptatt av å ha kontroll på kvaliteten på det vi leverer.

– Kvar vaskejobb blir dobbeltsjekka, er det ikkje godt nok tar det éin gong til. Eg har inntrykk av at dårleg arbeid har vore årsaka til at fleire store vaskefirma har mista viktige avtalar, vi vil gjera vårt beste for å unngå å hamna i den fella, seier Zeinep Alieva og Seydin Kirilov.