Feil i brosjyre

I desse dagar går det ut ein informasjonsbrosjyre frå legevakta i Os, som no også har ansvar for Samnanger. Avsendar informerer no om ein feil i brosjyren.

Kjetil Vasby Bruarøy
02. september 2009 - 14:05

Os og Samnanger har gått saman om felles legevakt, lokalisert der vi frå Os fann dei frå før, i Røde Kors-bygget i Kolskogen.

Ein informasjonsbrosjyre er sendt ut i Samnanger, og nesten identisk versjon er sendt ut til husstandane i Os.

No viser det seg at det har dukka opp ein liten klipp-og-lim-feil i Os-versjonen av brosjyren.

- På dagtid i vekedagar skal ein bruka eigen fastlege. Har du ikkje fastlege i kommunen eller kringliggjande kommunar, kan du kontakta legevaktstelefonen på dagtid for naudsynt legehjelp. Då ringer du 815 17 020, seier administrativ leiar for legevakta, Siri-Linn Schmidt Fotland.

At du ved behov for hjelp på dagtid skal ringa Samnanger kommune er rett, om du bur i Samanger, men ikkje i Os, slik det uheldigvis står i brosjyren.

Les meir om

Lokal Helse