IL Øyglimt, Hjelp til å hjelpe Os og Fusa, Os Roklubb fekk 10.000 kroner kvar frå senterleiar Silje Lygre laurdag (foto: Andris Hamre)

Fekk 10.000 kvar

AMFI Os feira 30 år med å dele ut 10.000 kroner til tre frivillige organisasjonar i Os.

Av: Andris Hamre

Laurdag ettermiddag delte senterleiar SIlje Lygre ut tre sjekkar på 10.000 kroner kvar til IL Øyglimt, Os Roklubb og Hjelp til å hjelpe Os og Fusa.

– Det har vore utruleg kjekt å sjå det engasjementet som har vore rundt utdelinga. Først då aktuelle lag og organisasjonar skulle nominerast og sist no i finalerunden kor dei tre vinnarane skulle stemmast fram, fortel Lygre.

– Korleis plukka de ut dei ti finalistane?

– Vi tok utgangspunkt i antal nomineringar for å finna finalistane. Det viser noko om engasjementet som er i det frivillige lagslivet i bygda. For oss på AMFI Os er det kjekt å få gje litt tilbake til bygda, smiler Lygre.

Betyr mykje

Dei tre mottakarane gler seg over gåva frå senteret.

– Dette betyr utruleg mykje for oss. Det er ikkje ofte vi får gåver som dette, som er heilt frie og ikkje gitt til eit spesielt formål, seier leiar i Os Roklubb, Rolf Hustad.

– Klubben har kjøpt to nye båtar i år, ein konkurransebåt og ein dobbeltscullar. Kvar av dei koster 158.000 kroner. Til den eine båten har vi fått eit bidrag frå kommunen, til den andre frå Gjensidige, men dei er ikkje fullfinansiert, så desse penga kjem godt med, seier Hustad.

At pengane kjem godt med er leiar i IL Øyglimt Eirik André Hesthamar samd i.

– Det gjer dei så absolutt. Vi i Øyglimt kjem til å bruke dei på prosjektet Trygg i Søre Øyane, som vi har saman med barnehagen og barneskulen. Pengane er eit viktig bidrag for at vi kan helde fram med prosjektet, seier Hesthamar.

Fleire saker