Jonas Grill var nattopen same kveld som Baronessen opna, fredag 16. november. No er dei i gang igjen, denne gong med løyve. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Fekk løyve til nattmat

Jonas Grill er i gang igjen på nattestid - men på visse vilkår frå lensmannen.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Då puben Baronessen opna i Telthuskvartalet fredag 16. november hadde restauranten i etasjen under, Jonas Grill, nattope for første gong.

– Det blei vellykka, spesielt etter klokka 2 på natta. Det var spesielt kebab folk var ute etter. Det var mange kundar, folk oppførte seg fint og vi heldt ope til klokka 03.30, sa innehavar Moustafa Khabbat til Midtsiden dagen etter.

• Les òg: Fullt hus i to etasjar

Men det blei med den eine gongen. Innehavar hadde kontakta kommunen for å varsla om planen og for å høyra kva som skulle til av løyve, men løyve til matservering etter kokka 23 var ikkje på plass.

– No har vi endeleg fått løyve, og natt til laurdag var vi nattopen igjen! seier Khabbat nøgd.

Krav om eige vakthald

Jonas Grill har no fått løyve til å servera mat fram til klokka 03.00.

Politiet godkjenner søknaden på desse vilkåra:

• Jonas Grill må sørga for vakthald. Det er ikkje tilstrekkeleg å bruka andre aktørar, som nabo Baronessen, sine vaktar. Vaktane må vera frå vaktselskap eller eigna personell frå eigen stab, men som ikkje er involvert i matlaging eller servering.

• Ta vare på ro og orden både inne på staden og utandørs i umiddelbar nærleik.

• Oppretta eit køsystem i samband med serveringa.

Politiet skriv at årsaka til desse vilkåra er at servering til klokka 3 erfaringsvis kan skapa utfordringar i samband med å ta vare på ro og orden i Os sentrum, noko som igjen kan gå ut over politiet sin kapasitet og beredskap.

 

Fleire saker