Fiksa ferskare ferjemat

Veronica bloggar ikkje berre om Os. No har ho fått Fjord1 til å endra eigen meny.

Kjetil Vasby Bruarøy
25. november 2010 - 10:11

Etter at TV Vest-reporteren Veronica Simone Fjeld i 2009 flytta til Os byrja ho å skriva om den nye heimbygda si i bloggen hennar. «Ekte bygdeliv» tar for seg alt frå kva som skjer heime hos Veronica og sambuaren Martin Mildestveit til tankar om osingane sine utelivsvaner og vidareutviklling av Os sentrum.

Men ho bloggar ikkje berre om Osbygda, som pendlar til Stavanger tar ho for seg ting som skjer på turen, korleis det luktar på Kysbussen og, ikkje minst, kva ho synes om mater om bord på ferjene.

HER KAN DU LESA VERONICA SIN BLOGG

- Eg er ikkje så opptatt av at maten skal vera sunn, men den bør vera fersk, meiner Veronica.

No ser det ut som om ho har blitt høyrt: Fjord1 har inngått avtale med Nortura om ferjemat. Målet er at omsetnaden skal dobla seg i løpet av fem år.

- Vi set oss høge mål, men vi har tru på at dette samarbeidet skal resultera i eit nytt og spanande mattilbud til kundene våre, skriv konsernsjef Leif Øverland i Fjord1 i ei pressemelding, ifølgje aftenbladet.no.

Ei av årsakene til at Fjord1 vil betra tilbodet er at omsetnaden av mat har jamna ut i staden for å auka. Kan Veronica sin blogg også ha medverka?

Fekk helsing
Bygde- og pendlarbloggaren skriv det ho meiner, og håper tydelegvis også at det ho skriv blir lest av dei det gjeld.

- Veit du om Fjord1-leiinga har kjent til bloggen din før dei bestemte seg for å betra menyen om bord?

- Eg har sendt epost til konsernsjefen i fleire månadar med lenkje til bloggen min, så ja, dei har i aller høgste grad fått informasjon om kva eg meiner.

Øverland har dessutan skrive ei helsing til bloggaren:

«Du har jo bidratt til at vi skjerper oss så ta det til deg! Så får vi håpe og tro at Nortura er partneren som kan gjøre dette knallbra. Det skal ikke stå på oss.»

Medan Veronica jublar fortel Øverland om arbeidet vidare:

- Nortura er no ute og gjer ei kundeundersøking på ferjene. Der spør dei gjennom spørjeskjema og djupneintervju kva mat kundane vil ha, anten dei reiser ofte eller sjeldan. Så skal eit produktutviklingsteam laga nye og ulike menyar.

- Vi vil satsa på meir lokal og sunn mat, i tillegg til at kjøkkenet får meir verktøy til å laga fersk mat. Det vil bli mindre ferdiglaga mat, og meir naturlege råvarer. Men no må vi først sjå på kva kundene ønskjer, seier Øverland til aftenbladet.no.