Forskaling og støp av:

• Grunnmurer
• Ringmurer
• Støttemurer
• Dekker
• Trapper