Flere «frekke» fakta

LESARINNLEGG, Eirik Neverdal, Tvs: FrP har lite troverdighet i skolepolitikken.

Kjetil Vasby Bruarøy
15. juni 2011 - 22:17

I et leserinnlegg på Midtsiden mandag 6. juni beskylder kommunestyrerepresentant Espen Aspenes (FrP) meg for frekkhet, når jeg i mitt innlegg lørdag 4. juni siterte ham på hva han faktisk uttalte fra talerstolen i kommunestyresalen, hvor han sa at skolenedleggelser og eiendomsskatt ligger langt fremme i vokabularet i forhold til hvordan den havarerte økonomien i Os kan rettes opp.

Os og Fusaposten siterte ham også på det samme i sin utgave 7. mai med følgende: Eigedomsskatt og skulenedlegging er ord som ligg langt framme i vokabularet når ein snakkar om nedskjeringar.

Jeg har problemer med å forstå hva Aspenes egentlig er misfornøyd med. Går det på at jeg siterte ham på hva han faktisk sa fra talerstolen, eller går det på at han og hans parti nå ser at det var lite klokt det han sa – sett i lys av den forestående valgkampen?

Om det går på det siste, så er jeg faktisk enig – det var en lite klok løsning han omtalte.  Men jeg kan trøste Aspenes med at han ikke er alene om å ha kommet med denne typen utsagn. Sjefen hans, Terje Søviknes, sa faktisk nesten det samme under folkemøtet om skolene på Nore Neset i april, hvor han på spørsmål fra tilhørerne i salen sa at skolenedleggelser var ett av de tema som kanskje måtte vurderes.

FrP har lite troverdighet i skolepolitikken

Når en problemstilling skal belyses og diskuteres, så må man i prosessen frem til løsning også se på historien – hva har bragt oss dit vi er i dag.
I hele den inneværende kommunestyreperioden fra 2007, har det vært en markert forskjell mellom FrP/H-konstellasjonen og en samlet opposisjon i forhold til prioriteringene i de økonomiske budsjettene.

En samlet opposisjon har vist en klar motstand mot de stadige kuttene i skolebudsjettene.

Dette fremgår av de alternative budsjettene som opposisjonen har fremlagt, og i protokoller tilknyttet de vedtak som er gjort.

På toppen av det hele kommer det ekstraordinære og dramatiske kuttet i driftsbudsjettet for skolene som FrP og Høyre vedtok i februar 2010. Kuttet var på 10 millioner kroner, og en samlet opposisjon var imot dette. Senere har vi sett at når skolene har måttet spinke og spare, så har pengene rent ut i strie strømmer til andre forskjellige tiltak – blant annet millionbeløp til en uvettig konsulentbruk for alle mulige tullete saker.

Men nå - rett før valget – forteller Aspenes oss at FrP skal satse på skolene. I fjor uttalte han i formannskapet, at om administrasjonen ikke raskt klarte å redusere kostnadene i skolene med 10 millioner kroner, så skulle hoder i administrasjonen rulle.

Og kuttene er kommet!  Samtidig ser de som jobber i skolen, og de fleste foreldre som har barn i skolen, at skolene sliter på grunn av knapphet på midler. Beskrivelsen av virkeligheten i Os-skolene er vel ikke noe jeg i min grenseløse frekkhet har diktet opp, eller?

Lokalpolitikk dreier seg i hovedsak om prioriteringer i bruken av de tilmålte økonomiske midlene som kommunen disponerer på vegne av fellesskapet.

Skole koster penger, og det å bygge fremtid koster penger. Selvfølgelig skal det være balanse mellom hva man tilfører av økonomiske innsatsmidler, og det man får ut i form av undervisningstilbud og resultater. Men sammenligninger mellom kommunene viser at FrP i Os ikke prioriterer skolen. Denne politikken støttes ikke av TvS.

God sommer til både mot- og meddebattanter i den politiske hverdagen i Os.

Eirik Neverdal
gruppeleder Tverrpolitisk Samlingsliste (TvS)

Samleside: Lesarinnlegg