- 10. des. 2020

Fortsatt satsing på næring

Lesarinnlegg: Det er skuffande å sjå at dagens posisjon støttar kuttforslag frå kommunedirektøren.

Fortsatt satsing på næring
Espen Aspenes, her i kommunestyremøte i september. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 10. des. 2020 14:35

I budsjettframlegget frå Frp/H reverserer vi kommunedirektørens kutt i støtta til næringsutvikling.

Kommunedirektøren legg opp til eit kutt på 800.000 kroner innafor dette området i 2021.

I lys av koronapandemien kan ikkje Frp/H akseptera kutt i støtta til Bjørnafjorden Næringsråd og Visit Bjørnafjorden. Deira rolle vært endå viktigare i åra framover. I høve reiselivet, som er ei av dei hardast råka næringane, er det også viktig å vidareføra turistkontoret på Osøyro.

I alt legg Frp/H inn igjen 650.000 kroner til næringsføremål.

Det er skuffande å sjå at dagens posisjonen støttar kommunedirektørens kuttforslag med unntak av eit mindre tilskot til Visit Bjørnafjorden på 100.000 kroner.

Posisjonen kuttar dermed støtta til næringsutvikling med 700.000 kroner i 2021.

Dette er svært underleg, særleg sett i lys av posisjonens vedtekne budsjett for inneverande år, kor det er lagt stor vekt på ein aktiv og tydeleg næringspolitikk, stimulera til næringsutvikling og samarbeid med næringslivet.

Ordet næring i ulike former er eit av dei mest brukte orda i budsjettet, heile 20 gonger, men dette ser ut til væra gløymt no eit år etter.

Frp/H vil oppmoda posisjonen til å ta i bruk fjellvettregel nr. 8, «Vend i tide, det er ingen skam å snu», og støtta vårt framlegg om å oppretthalda støtta til næringsutvikling, då unngår ein at næringsutvikling blir anna en tomme ord.

Espen Aspenes
Bjørnafjorden Frp

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.