– Frekt fra Neverdal

LESARINNLEGG, Espen Aspenes (Frp): I Os FrP holder vi fast på vår garanti om at krinsskolene skal bestå.

Kjetil Vasby Bruarøy
06. juni 2011 - 11:58

Eirik Neverdal (TvS) prøver i et leserbrev nylig å tillegge meg og Os Fremskrittsparti standpunkt vi ikke har.

Neverdal har som vanlig frekkhetens nådegave og skriver ”I kommunestyrets debatt om kommuneøkonomien nylig, ble det fra Fremskrittspartiets side uttalt at mulige løsninger som skolenedleggelser og innføring av eiendomsskatt ligger langt fremme i vokabularet.”

Neverdal tar her sitatet ut av sin sammenheng og unnlater bevisst å referere at dette var en kommentar fra min side på hva vi kunne forvente av tiltak dersom kommunestyret ba rådmannen om å fremme tiltak for å bedre kommuneøkonomien.

Dette var IKKE en kommentar om hva Os Fremskrittsparti står for!

I Os FrP holder vi fast på vår garanti om at krinsskolene skal bestå, noe som vil bli understreket i kommunestyret 14.juni. Som en del av Skulebruksplanen 2010-20 vil vi m.a. slå fast at Hegglandsdalen skule skal rustes opp for 6-7 mill kroner, med byggestart allerede i høst.

Det blir IKKE skolenedleggelser i Os med FrP i flertall kommende valgperiode!

Tilsvarende står vi fortsatt som garantisten mot eiendomsskatt i Os. Dette er en blodig urettferdig og usosial dobbeltbeskatting av innbyggere og næringsliv som FrP tar avstand fra.

Det blir derfor heller IKKE eiendomsskatt i Os med FrP i flertall kommende valgperiode! Og det uansett hvor mye Neverdal forsøker å insinuere noe annet!

Espen Aspenes, Os Fremskrittsparti