Går unna i ein brennande fart

Vedsalet går unna i kulda. Fleire er tomme, andre i ferd med å få påfyll.

Andris Hamre
30. november 2010 - 15:13

Med kulda har vedsalet skote fart. Ein liten runde på Os viser at fleire av leverandørane er tomme.

- Det er sjølvsagt eit veldig jag om dagen. Telefonen står ikkje stille, fortel vedbonde Helge Bøe.

- Eg sel no like mykje ved på ein måned som eg normalt gjer på fem, sier Bøe.

Hogst på nyåret
Han reknar med at han skal ha ved på lager fram til årsskiftet. Deretter blir det ut i skogen for å hogga for neste års forbruk.

- Eg har ikkje kapasitet til å gå i skogen no. Både dagane og kveldane går med til å levera ved til kundane. Så i januar, februar og halve mars blir eg å finna i skogen for å produsera for neste haust, fortel vedbonden.

Bø leverar ved i 1000-liters sekkar, samt i 60-liters sekkar til dei som ikkje kan ta imot 1000 liter på ein gong.

Satsar lokalt
Ein av kundane som Bøe leverer til er Janne Koldal ved Byggern på Os.

- Vi har valt å levera lokal norsk skogsved frå Bøe, fortel Koldal, som skryt av veden Bøe leverer.

- Ein av kundane mine hadde med seg fuktmålar for å måla veden før han kjøpte. Prøvane han tok viste mellom 8 og 14. Alt under 20 er tørr og fin ved, forklarar Koldal.

Også ho merkar at folk vil ha noko å varma seg på i kulda. Ho melder om at det går 60-liters sekkar ut døra i ein jamn straum.

- Det gjekk nett fem sekkar no når du kom, og det er der det plar ligga. Folk tar gjerne med seg fem eller fleire sekkar når dei først er innom.

Ventar ny leveranse
Jahn-Ingolf Lyssand på Meny i industrivegen er tom for ved akkurat no. Han importerer ved frå Litauen.

- Eg er lova å få inn litt i dag og litt i morgon. Neste veke skal eg få eit heilt trailerlass så då reknar eg med eg har nokre dagar, seier Lyssand.

- Nett no klarer ikkje leverandøren min å halda tritt med etterspurnaden, det går unna som varmt hvetebrød, fortel Lyssand.

Også Os Hagesenter er utselt om dagen. Der opplyser dei at dei ventar på meir, men at dei ikkje har fått veta kor tid veden kjem.

- Fyr godt opp!
Erfaringene fra sist vinter var at folk stort sett er flinke til å fyra med ved.

- Vi hadde relativt få pipebrannar i førre kuldeperiode, fortel feiarmeister Jan Olav Birkeland.

Likevel kan det være greit å hugsa på eit par ting.

  • Bruk tørr ved
  • Fyr godt opp
  • Sørg for at det brenn skikkeleg.
    Dei nye reintbrennande ovnane fungerar først når dei er skikkeleg varme.
  • La det brenne heilt ut, i staden for å stenge trekken. Liten trekk gjev sot som igjen kan skape pipebrann.

Les meir om

Handel Lokal Næringsliv