Gaselletopp frå Os

I dag viser Dagens Næringsliv gasellebedriftene frå Hordaland. På topp ligg NDM frå Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
10. november 2009 - 8:14

Hausten er tid for skatteoppgjer, skattelister – og for bedrifter; kåring av gasellebedrifter av avisa Dagens Næringsliv. Utover hausten presenterer DN bedrifter frå fylke etter fylke, med positiv nok økonomisk utvikling til å kalla seg ei gaselle.

Til no er gasellene frå åtte fylke presentert, i dag er det Hordaland sin tur, og for første gong finn vi ei bedrift frå Os på topp i fylket:

Norwegian Deck Machinery AS auka frå 8,6 millionar kroner i omsetnad i 2007 til 27,5 millionar kroner i omsetnad i 2008.

- Det har vore ein boom, spesielt i Noreg, men vi held fram med å veksa utanlands. I 2009 landar vi nok på rundt 45 millionar kroner i omsetnad, seier dagleg leiar Arnt Eivind Søvre til Midtsiden.no.

Må dobla i løpet av fire år
Gaselle er eit namn Dagens Næringsliv har innført for norske bedrifter med ryddig økonomi og jamn vekst over fleire år. Av alle aktive bedrifter med omsetnad over 1 million kroner er det kvart år berre cirka 5 prosent som kan kalla seg Gasellebedrift.

Gasellebedrifter må ha:
• Levert godkjente rekneskap
• Minst dobla omsetnad over fire år
• Omsetnad på over éin million kroner første år
• Positivt samla driftsresultat
• Unngått negativ vekst
• Vore organisert som aksjeselskap

Vinn med vinsj
Norwegian Deck Machinery, eller NDM som dei oftast kallar seg, designar og utviklar vinsjar. Vinsjane blir produserte av eksterne bedrifter i utlandet, blant anna i Romania, Polen, Kroatia – og Kina, der dei i januar 2008 oppretta avdelingskontor.

- Veksten dei siste åra skuldast ein offshore byggeboom av supplybåtar, spesielt i Noreg, men også den internasjonale marknaden har vore god, seier Søvre.

Omsetnaden i 2005 var 1,8 millionar kroner, i 2006 auka den til 4,5 millionar. Frå 2007 til 2008 hadde selskapet ein eksplosiv vekst, frå 8,6 til 27,5 millionar kroner.

Resultat før skatt i 2007 og 2008 var 457.000 kroner og 1.994.000 kroner.

Kundane kjem tilbake
For ein aktør som er relativt ny i ein marknad blir pris viktig for å vinna terreng.

- Suget i marknaden gav oss høve til å auka i volum samstundes som vi har fått greie prisar for varene, seier salssjef Rebecca Lerch Dahl.

Bergen Group BMV har etter kvart kjøpt vinsjar frå NDM til sju skip, og har med det blitt den største enkeltkunden til bedrifta på Os.

- Det er ikkje berre enkelt å få nokon til å byta leverandør, men fleire norske verft har hatt tru på oss. Vi har klart å levera både varer og service god nok til at fleire har kome tilbake med nye ordrar, seier Lerch Dahl.

VNE + NDM
Historia til NDM er litt innvikla. Det starta med at Norwinch (no Rolls Royce) på Ulven la ned vinsjsproduksjonen i 1996.

Fleire tilsette ved avdelinga etablerte nytt selskap saman. Dei utvikla nye lavtrykksmotorar, men blei  saksøkt for å ha kopiert motorane dei hadde utvikla for tidlegare arbeidsgjevar. Rettsprosessen kosta, samstundes var det vanskeleg å selja varer som det var tvist om, konkurs var ikkje til å unngå.

- Vi i Vestnorsk Engineering AS kjøpte buet saman med nokre andre bedrifter, seier Søvre.
 
VNE starta dotterselskapet NDM i 2003, med éin tilsett. VNE og NDM held til i same lokale, over DnB NOR på Osøyro. Det er 13 tilsette på kontoret, fleire av dei jobbar for begge bedriftene. I tillegg har NDM seks tilsette ved avdelingskontoret sitt i Kina.

Fleire frå Os
NDM leiger også inn ingeniørar frå Romania, Polen og Sverige. Desse held til på kontoret i Os.

- Ved kontoret i Kina har vi vore heldige og fått tak i tre tilsette med lang fartstid for eit stort norsk firma i same bransje. Vi har fleire dyktige utlendingar ved kontoret på Os òg, men her er dei fleste frå Os, seier Søvre.

Han ser det som ein fordel å ha tilsette frå heimbygda.

- Det er kjekt for ingeniørane å bruka faget sitt i ei verksemd som driv internasjonalt frå base i Os, og det er gunstig for oss å ha tilsette frå nærområdet. Med mange som slepp å pendla, og med godt arbeidsmiljø, får vi ein stabil stab.

Tidlegare gaselle
Medan NDM har vakse kraftig, ser det ut til å gå litt tilbake for VNE.

- Det har vore bra dei siste åra, men vi går litt ned i omsetnad i år. Vi har brukt så mykje ressursar på NDM dei siste åra at det har gått ut over marknadsarbeidet for VNE.

VNE var gasellebedrift i fjor, med 31,3 millionar kroner i omsetnad i 2007 og ei vekst frå 2004 på 380 prosent.

- Det er stas med denne kåringa Dagens Næringsliv kjører. Det gjev positiv merksemd også til små bedrifter, seier Arnt Eivind Søvre.


Les meir om

Næringsliv