Magne Djuvik (Frp) fekk ikkje halde fram i Fellesnemnda (foto: Andris Hamre)

Gjorde endringar i Fellesnemnda

Fusa kommune bytta ut Magne Djuvik (Frp) med Margunn Y. Samnøy (Sp) i fellesnemnda. – Magne har gjort ein god jobb, meiner Marie Bruarøy.

Av: Andris Hamre

I eit ekstra kommunestyremøte torsdag bytta Fusa kommunestyre ut Magne Djuvik og fekk inn Margunn Yndestad Samnøy i staden, slik at Fusa-delegasjonen no består av Atle Kvåle (Ap), Ranveig Næss (H), Lars Erik Dalland (H), Mikal Leigland (Sp) og Margunn Yndestad Samnøy (Sp).

– Eg registrerer at Fusa har gjort ei utskifting og forholder meg til det. Samnøy vil bli tatt godt i mot, men eg meiner Djuvik har gjort ein god jobb over mange år, både i forhandlingsutvalet, styringsgruppa og i fellesnemnda. Djuvik har hatt evnen til å tenkje Bjørnafjorden kommune, noko eg meiner han i stor grad har klart å presisere i dei innlegga han har hatt.

– Eg forventer at Samnøy kjem inn i fellesnemnda med same ope sinn for å bygga ein flott Bjørnafjorden kommune, seier Marie Bruarøy (H), leiar av fellesnemnda.

– Men, då fellesnemnda blei vald, så måtte både Os og Fusa velje alle representantane, frå begge kommunane. Må Os no også gjera det same valet som Fusa har gjort?

– Nei, Os kommunestyre treng ikkje gjera noko i høve dette.

Fellesnemnda består no av:

  • Marie Bruarøy (H), leiar
  • Atle Kvåle (Ap), nestleiar
  • Laila Reiertsen (Frp)
  • Ranveig Næss (H)
  • Helge Steinum (Ap)
  • Lars Erik Dalland (H)
  • Jon Sivert Rykkel (V)
  • Mikal Leigland (Sp)
  • Gustav Bahus (Frp)
  • Margunn Yndestad Samnøy (Sp)

Les òg: Det vanskelege nybrotsarbeidet 

Fleire saker