Gode kontrollresultat i Os

Vegvesenet har vore på post i Hjellemarka og på Halhjem ferjekai.

Kjetil Vasby Bruarøy
03. desember 2019 - 21:06

Tysdag hadde Statens vegvesen trafikkontroll på E39 Byvegen ved Hjellemarka og på Halhjem ferjekai.

– Dei fleste hadde ting i orden i dag, seier John Kåre Larsen.

Det blei skrive to gebyr for manglande kjetting og delt ut eitt bruksforbod grunna gjenstandar i siktsona.

Nesten alle hadde lysa i orden òg, her blei det berre skrive éin mangellapp.

Den eine som blei kontrollert for køyre- og kviletid hadde alt på stell.

Les meir om

Lokal Politi