- Godt å jobba i Os

27 mann frå Vestafjell jobbar med å få seniorbustadane på Lurane ferdig. – Fleire av oss har ikkje jobba i Os på over 10 år, seier Geir Ove Lunde.

Kjetil Vasby Bruarøy
19. januar 2010 - 8:43

Bøe & Lepsøy Byggmester og Entreprenørforretning AS fusjonerte i fjor, etter fleire års samarbeid, med Djønne Maskin AS. Fleire av osingane i det nye firmaet, Vestafjell AS, kunne i fjor også gleda seg over å få kortare reiseveg.

- Vi har hatt mange oppdrag i Bergen og andre nabokommunar dei siste åra. Fleire av oss har ikkje jobba i Os på 10 år, seier prosjektleiar på Lurane, Geir Ove Lunde, til Midtsiden.no.

NEDERST FINN DU FLEIRE BILDE FRÅ BYGGEPLASSEN.

- No er det snudd på hovudet, dei i administrasjonen, som flytta til Midtun i september, har fått litt reiseveg, medan vi kan jobba i heimbygda.

Tetta igjen før snøen kom
I april i fjor starta grunnarbeidet på den 8 mål store tomta på Lurane. I mai i år skal dei 23 husværa i første byggetrinn etter planen vera ferdige.

- Vi justerte litt på framdrifta før jul og fekk tette hus før snøen kom. Heldigvis.

- Men frosten av vi dessverre hatt litt problem med. Blant anna då malarane skulle starta og det var vanskeleg å halda husa varme nok, seier Geir Ove.

39 av 43 er selt
Medan Vestafjell har totalentreprisen er det Bøe & Lepsøy Utbygging AS, som ikkje inngjekk i fusjonen med Djønne, som er utbyggar på Lurane.

- Vi hadde ei tomt frå før og kjøpte nyleg nabotomta av Os kommune, som eigentleg skulle vera med på prosjektet som ein samarbeidspartnar, seier prosjektleiar frå B & L-selskapet, Truls Birkeland.

Det skal koma 8 bygningar med til saman 43 husvære i prosjektet.

- Salet gjekk godt frå start. Første byggetrinn er utselt og berre fire av 20 står igjen i andre byggetrinn, fortel han.

Bygger hotellrom
Bustadane på Lurane er tilpassa vaksne kjøparar, folk som er lei av vedlikehald av store eigedomar, og vil sikta seg inn på ein enklare alderdom.

- Bustadane har livslaupstandard. Det er to heisar i anlegget og tilkomst mellom bygningane langs svalgang og over bru mellom nokre av husa.

- Vi bygger også samlingslokale der eigarane kan halda større selskap, og eit hotellrom, som dei kan leiga om dei får overnattingsbesøk. Overgangen frå stort til lite hus skal ikkje bli for brå, seier Birkeland.

Blir verande i Os
Lunde fortel at Vestafjell har mange mann i sving på byggeplassen; 22 tømrarar og 5 mann på grunnarbeid og betong, også dei tømrarar.

- Tar vi med underleverandørane er vi nesten 40 mann i sving her for tida. Fleire av dei andre selskapa er også lokal arbeidskraft, som Norør, Os Elektro og Fløysand Tak.

Malerne er nesten i mål og i neste veke byrjar jobben med å legga parkett i dei første husværa. Husværa er frå 69 til 113 kvadratmeter store.

- Vi har ein del arbeid igjen utandørs, så vi skal få det travelt nok fram mot sommaren Når vi er ferdige her oppe står driftsbygning til det nye vassreinseanlegget på Skogen ved Hetleflåten for tur for fleire av oss. Der er grunnarbeidet i gong, seier Lunde.

- Det lausnar på Lekven
Sjølv om salet av dei fleste husværa på Lurane gjekk fort, kan ikkje Bøe & Lepsøy Utbygging ligga på latsida.

- Kundekontakt og tilpassing av kvart husvære tar også tid, med blant anna individuelle ønskje om tal på dører, type kjøkken og val av fliser på bad.

I mai 2008 la selskapet ut dei første tomtene ein annan stad i Os for sal. Men einebustadar på Lekven gjekk ikkje like fort unna.

- Eg veit ikkje kvifor, med den flotte utsikta i eit felt så nær Os, og til ganske gode prisar. Men no ser det ut til å lausna der òg.

Dei to bustadane som er oppførte får snart selskap av fire nye, som er under bygging. Også der har Vestafjell jobben.

- Totalt skal vi selja og bygga 35 hus på Lekven, bustadar frå Hiba eller dei Bo Arkitekter har teikna for oss, seier Truls Birkeland.

Les meir om

Eigedom Næringsliv