Sommer-eiketre blir planta ved Svegatjørn. Det blir også planta praktgull-busk og sergent-eple i området. (Foto: Geir Brekke)
Sommer-eiketre blir planta ved Svegatjørn. Det blir også planta praktgull-busk og sergent-eple i området. (Foto: Geir Brekke)

Grønfargen kjem til E39

E39 Svegatjørn-Rådal: Det er er ikkje berre asfalt og betong som skal på plass.

Kjetil Osablod Grønvigh
24. juni 2019 - 11:22

I desse dagar vert det planta både buskar og tre i sideterrenget til nye E39 gjennom dagsonane i Endalausmarka og Svegatjørn.

Det har mellom anna blitt planta 4.775 røsslyng i kvar av dei to rundkøyringane i kryssområdet mellom E39 og fylkesvegen i Endalausmarka.

Statens vegvesen kan melda at det framleis står att mykje innreiingsarbeid i tunnelane.

Elektromontasje-arbeidet  tek til i desse dagar, mellom anna med skilt og veglys.

Det meste av veganlegget i Endalausmarka er no gjerda inne med høgt viltgjerde.