Trine Lindborg framfor (f.v.) Helene Frihammer, Elin Thorsen, Ole Tobias Lindeberg og Renate Nedregård. (Foto: Marthe Christensen)
Trine Lindborg framfor (f.v.) Helene Frihammer, Elin Thorsen, Ole Tobias Lindeberg og Renate Nedregård. (Foto: Marthe Christensen)

Grønt fyrtårnprosjekt i Bjørnafjorden

Denne uken lanserte kommunen et fyrtårnprosjekt som skal inspirere til grønn konkurransekraft hos næringslivet.

Kjetil Vasby Bruarøy
31. januar 2020 - 14:14

Pressemelding:

– Vi klarer ikke nå målet om nullutslipp uten kommunene med på laget. Samarbeid om grønn omstilling er viktig og vi heier på satsinga som Bjørnafjorden kommune nå har satt seg, sier fylkesvaraordfører Natalia Golis.

I august i fjor bevilget Fylkeskommunen nesten 800 000 kroner til prosjektet. Slik fikk Bjørnafjorden kommune startgass til å gjennomføre det ambisiøse innovasjonsprosjektet som har fått navnet «Grøn Bjørnafjord».

Kickstart for Grøn Bjørnafjord

Som en kick-start på prosjektet gikk mini-konferansen «Grøn konkurransekraft i Bjørnafjorden» av stabelen i Oseana kunst- og kultursenter nå på tirsdag. Over 80 næringsaktører på kryss og tvers av bransjer og sektorer var samlet for å utforske mulighetene som ligger i grønn konkurransekraft.

– Energien og dynamikken, og ikkje minst engasjementet til deltakarane, var noko heilt eige. Det er tydeleg at dette er eit høgaktuelt tema for næringslivet, og då er det ekstra kjekt at kommunen kan vere med å løfte og legge til rette for ei slik bærekraftig utvikling. Grøn næringsutvikling kan bli eit konkurransefortrinn for bedrifter i Bjørnafjorden kommune framover, sier Trine Lindborg, ordfører i Bjørnafjorden kommune, med stor entusiasme.

Styreleder i Bjørnafjorden næringsråd, Jan Erik Røstbø, har vært tett påkoblet utviklingen av prosjektet gjennom sin rolle i ressursgruppen.

– Dette prosjektet har vært en veldig fin reise i sin innledende fase og i næringsrådet har vi sett verdien av et slikt prosjekt hvor våre medlemmer og næringslivet generelt kan få innsikt og støtte til å strekke seg etter bærekraftsmålene og ikke minst grønn omstilling. Det har vært viktig for oss å ivareta bedriftene sine interesser i dette prosjektet og sørge for at deltaking og satsing vil gi faktisk verdi og gi bedriftene reell økt konkurransekraft.

– Så må jeg og få skryte av konferansen og oppslutningen fra det lokale næringslivet, og ikke minst hvor kjekt det var å få presentert flere bedrifter i Bjørnafjorden fra nystartede til etablerte som alt er langt på vei i dette arbeidet, og som alt gjør stor forskjell når det gjelder klima og miljø. Jeg ser dette prosjektet som en kjempemulighet for Bjørnafjorden til å markere seg som en kommune som satser grønt og er helt i front i landet når det gjelder grønn konkurransekraft, sier Jan Erik Røstbø, styreleder Bjørnafjorden næringsråd.

Nyttige nettverk

Deltakere i prosjektet vil blant annet få tilbud om ideprosessøkt i kommunens Innolab, 30 000 kroner i direkte prosjektutviklingsmidler og søknadsbistand til eksterne midler, for å nevne noe.

Næringssjef i Bjørnafjorden kommune, Elin Bryn Thorsen, understreker at det mest verdifulle vil være å bli koblet på prosjektets tverrfaglige ressursgruppe.

– Det som er så spennende er at vi verken vet hvilke bedrifter som søker, eller hva slags ideer som vil komme ut gjennom dette prosjektet. Derfor har det vært viktig å bygge opp og koble på et bredt nettverk fra både akademia, forskningsmiljø og andre relevante aktører.

– For bedriftene er det unike med å delta i prosjektet nettopp at de får tilgang til et stort regionalt og nasjonalt nettverk medskreddersydd oppfølging for å kunne implementere egne grønne ideer på best mulig måte, sier næringssjefen, som også er prosjektansvarlig for Grøn Bjørnafjord.

Grønne muligheter

Responsen har vært over all forventning. Interessen for å være med å løfte prosjektet og delta aktivt inn i prosjektet med både kompetanse og ressurser har vært overveldende forteller en engasjert næringssjef.

– I regionen finnes det så mange gode aktører med ulike tilbud for næringslivet, og det er til stor motivasjon å få så umiddelbar positiv respons når en tar opp telefonen for å høre om mulig samarbeid for å utvikle et slikt innovasjonsprosjekt».

Under mini-konferansen var det flere innlegg som fremhevet tilbudene og mulighetene som fins for næringslivsaktører som ønsker å satse på grønn konkurransekraft.

– Vi er glade for å bidra til grønn næringsutvikling gjennom studentoppgaver, studentutplassering og forskingssamarbeid. Gjennom tett samarbeid med næringslivet blir det lettere for oss å forstå næringslivets behov, og på den måten bidra med vår kunnskap på en god måte, sier Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved Universitetet i Bergen.

Helene Frihammer i Klimapartnere i Vestland er klar på at det viktigste næringslivet kan gjøre for å jobbe frem mot nullutslippssamfunn i 2030, er å sette seg mål og en klar visjon for hva en skal gjøre, og å mobilisere virksomheten

– Initiativet som Bjørnafjorden kommune nå har gått ut med er et kjempegodt eksempel på hvordan en kan få med næringslivet. Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Vestland

Få ideer underveis

Det er ingen krav til at bedrifter som søker om å delta i prosjektet allerede må ha en «grønn» idé de vil gjennomføre. Det viktigste er motivasjonen for å skape grønn vekst og konkurransekraft i egen bedrift. Prosjektet legger til rette for at bedrifter kan få utvikle, teste og sette grønne ideer ut i livet.

Det er mulig å søke alene, eller i samarbeid med andre bedrifter, både i og utenfor Bjørnafjorden kommune. Delingskultur står høyt på listen.

Prosjektet har fått en egen nettside, www.gronbjornafjord.no, og her skal det komme oppdateringer underveis i prosjektet.

Vi håper dette kan bli et fyrtårnprosjekt som kan inspirere andre kommuner og styrke næringslivet i hele regionen, og vi vil selvsagt gjerne dele våre erfaringer. -Elin Bryn Thorsen, næringssjef i Bjørnafjorden kommune

Ressursgruppa for Grøn Bjørnafjord består av: Annette Fagerhaug Stephansen fra NORCE, Renate Nedregård fra Klimapartnere Vestland, Kai Grieg fra FN sambandet, Jan Erik Røstbø fra Bjørnafjorden næringsråd, Rebekka Fretheim og Tom Hiis Bergh fra Høgskulen på Vestlandet, Inge Døskeland fra Vestland fylkeskommune, Kristin Guldbrandsen Frøysa fra Universitetet i Bergen og Elin Bryn Thorsen fra Bjørnafjorden kommune

Les meir om

Lokal Politikk