- 03. feb. 2021

Håper fotgjengarar sluttar å gå her

Trange forhold og mykje trafikk forbi Os idrettspark.

Håper fotgjengarar sluttar å gå her
Med opptil 200 passeringar for dagen er Brødrene Borgen opptatt av trafikktryggleiken på Kuventræ. (Foto: Ørjan Håland)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 03. feb. 2021 13:50

I midten av januar blei tomta sperra av, veka etter starta anleggsarbeidet på tilbygget som skal husa turnkasse/hoppegrop og klatrevegg på Kuventræ.

I starten var anleggsgjerdet trekt inn, så fotgjengarar kunne gå på utsida utan å trø i bilvegen, så blei gjerdet flytta ut i kant med vegen.

– Vi har skilta med at fortauet er stengt, og håper fotgjengarar no går rundt hallen, seier prosjektleiar Frankie Taule Gindl i Bjørnafjorden kommune.

– Eg håper folk legg merke til dette, og vel ein annan veg til Osbadet, hallen og banen. (Foto: Ørjan Håland)
– Eg håper folk legg merke til dette, og vel ein annan veg til Osbadet, hallen og banen. (Foto: Ørjan Håland)

– Framleis farlege forhold

Fotgjengarar, anten dei skal i Osbadet, i hallen, klubbhuset eller på fotballbanen, kan no velja mellom inngangen frå parkeringshuset eller å gå rundt hallen.

– Vi ser dessverre at mange framleis vel kortaste veg. Når foreldre er og hentar på FFO og HFO, og det er kø frå rundkøyringa, ser vi dessutan fotgjengarar gå på utsida av køen, seier Kristian Borgen, dagleg leiar i Brødrene Borgen Ferdigbetong AS.

På travle dagar har dei 100 turar ut og 100 i retur i løpet av éin dag.

– Området har vore farleg for mjuke trafikantar lenge, spesielt etter at dobbelhallen kom. Fortauet blei aldri asfaltert, så dei med hjul, anten det er barnevogn eller rullestol, er konsekvent i vegbanen. Saman med høg biltrafikk og mange fotgjengarar, der fleire har øyrepluggar med musikk og ikkje får med seg kva som skjer rundt dei, er dette eit område som krev varsame sjåførar.

– Sånn det er no, der kommunen og entreprenør må håpa at folk tar omveg, er nok ikkje optimalt. Men eg håper folk får med seg skiltet, at fortauet er stengt, og at foreldre snakkar med ungane om kvar dei skal gå og ikkje.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.