Kø ned Vallaheiane på Os-sida. (tips@midtsiden.no, foto: Ingrid Netland)

– Har brukt ein time frå Skjoldskiftet til Kaland

– Vanvittig skeivfordeling av kø, meiner trafikant Ingrid Netland.

image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Store nedbørsmengder har ført til overvatn på E39 Osveien, der det frå 13.30-tida i dag har vore saktegåande trafikk, kø og dirigering.

– Trafikken frå Bergen mot Os går svært seint, vi har brukt éin time frå Skjoldsskiftet til Kaland, fortel Ingrid Netland frå Os.

Normalt tar denne køyreturen rundt ti minutt.

– Det ser ut som om det er vanvittig skeivfordeling av kva retning som slepp forbi, seier Netland.

På Google Maps si trafikkovevaking ser vi samanhengande kø frå Kaland til Skjoldskiftet, mens køen frå det oversmømte vegpartiet og retning Os berre er nokre hundre meter lang.

Fanafjellet og Lyseklostervegen ser ut til å ha god flyt i trafikken, med unntak av nokre gule område forbi Lysekloster-ruinane. Årsaka er truleg at vegen i dette området er for smal for to køyretøy, og enkelte blir ståande i ro for å venta på møtande trafikk.

Vegen over Søvikåsen, Ole Bulls veg, blei måndag kveld stengt med bom grunna rasfare.

Fleire saker