Dei nye retningslinjene gjeld både inne og ute. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Dei nye retningslinjene gjeld både inne og ute. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Har du vore i Bergen bør du ikkje besøka Luranetunet

Bjørnafjorden kommune med nye retningslinjer for sjukeheimane.

Kjetil Vasby Bruarøy
10. september 2020 - 12:28

I går kom Bjørnafjorden kommune med nye tilrådingar i samband med smittesituasjonen i Bergen.

Les òg: Unngå unødige reiser til Bergen

Same dag kom nye retningslinjer for besøk ved sjukeheimane.

– Har du vore utanlands eller i område i Noreg med lokale smitteutbrot av koronavirus - for tida inkluderer det Bergen - vil vi på det sterkaste oppmoda deg til å utsetja besøk på sjukeheimen til 10 dagar etter heimkomst, skriv kommunen på sine heimesider.

Dette er dei nye retningslinjene:

  • Fram til 20. september kan berre dei næraste pårørande besøke bebuarane på sjukeheimane våre. 
  • Det vil vere besøkstider ved institusjonane. Ring avdelinga for informasjon og for å avtale besøk.
  • Maksimalt to besøkande per besøk innandørs, slik at det er mogleg å oppretthalde anbefalt avstand (1 meter).
  • Besøkande må følgje gjeldande rutinar og smittevernråd.
  • Personar med sannsynleg covid-19-smitte kan ikkje komme på besøk til sjukeheimane. Det same gjeld personar i heimekarantene og personar med symptom på luftvegsinfeksjon. Sjølv ved milde symptom, skal du halde deg heime.

Under besøket:

  • Alle besøkande må vaske hendene grundig med såpe og vatn/desinfeksjonsmiddel, også ved besøk utandørs.
  • Besøkande skal gå direkte til og frå rommet, og ikkje opphalde seg i fellesareal.
  • Besøkande skal om mogleg halde minst 1 meters avstand til den dei besøker, tilsette og andre bebuarar.
  • Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande under besøket.
  • Besøkande som seinare blir testa for covid-19, skal opplyse om at dei har vore på besøk på sjukeheimen, som ein del av smittesporinga.

Les meir om

Lokal Korona