Brannvesenet nyttar tankbilen for å fylle vatn i tørre brønnar (arkivfoto: KVB)

Har køyrd ut 12-14 lass med vatn

Det tørre vêret gjev problem for folk som får vatn frå eigen brønn. – Vi har vel køyrd ut 12-14 lass med tankbilen dei siste vekene, fortel brannsjefen.

Av: Andris Hamre

Den fine og tørre sommaren er ikkje berre positivt. I terrenget er det no ekstremt tørt, men heldigvis har vi i Os vore heldig og unngått brannar. Førebels er det ikkje aktuelt å legga ned eit totalforbod mot bruk av eld og griller utover det alminnelege forbodet mot bruk av dette i skog og mark.

– Loven stiller såpass strenge krav til aktsomhet at vi førebels ikkje har lagt ned eit totalforbod, men vi er i stadige samtaler med Bergen Brannvesen slik at vi forholder oss likt, seier brannsjef Stein Gjøsund.

Må fylle brønnen

Nokon som merker det tørre vêret ekstra godt er dei som har eigen brønner.

– Brannvesenet kan levere, mot fakturering, vatn til desse. I løpet av dei siste par vekene har vi vore ute ein 12-14 turar med tankbilen for å fylle oppatt brønner som har gått, eller som har vore i ferd med å gå tomme.

– Vi leverte eit lass i Hegglandsdalen i dag og skal ein tur til Langedalen i morgon. Også utover mot Drange har vi vore fleire turar. Der er det mellomanna eit småbruk med dyr som treng vatn for å halde liv i dyra, forklarar Gjøsund.

Aldri opplevd det før

Gjøsund fortel at eindel nyttar høvet når brønnen først går tom til å få reingjort den før dei får fylt den opp igjen. Brannvesenet kan levera omlag 11.000 liter med tankbilen.

– Fleire av dei vi har vore hos fortel at dei aldri har opplevd at brønnen har gått tom før, men i år har dei fått det, så det er tydeleg at det er ein spesiell sommar vi har.

Bygging og ny veg tek vatnet

Gjøsund fortel at i Langedalen spesielt har byggeaktivitet og ny E39 til Bergen skapt ein ny situasjon.

– Der oppe har det vore eindel masseutskifting av myrterreng for å laga byggeland. Det gjer at magasineringa av vatn og tilsiget til brønnane er mindre enn før.

– Ein annan ting er tunnellen og sprenginga som følgje av bygginga av den nye vegen til byen. Rystinga gjer gjerne at vatnet finn nye vegar i fjellet og på den måten også er med på å skape mindre tilsig.

Iverksatte umiddelbare rutiner

Brannsjefen fortel at nokre også har vore og henta vatn på vatnpostane i Ådnadalen, ved innkøyringa til Gåssakilen ved Storestraumen og på brannstasjonen.

– Vi har ikkje hatt den heilt store pågangen på desse plassane. Det er verdt å merka seg at skal ein henta vatn der, så må ein sku av eit blindlokk og bruka ein skiftnøkkel for å vri på firkantkrana som opnar for vatnet.

Les òg: Skjerpa beredskap som følgje av tørke 

– Ein ting eg er veldig glad for er at vi ikkje har fått noko rapportar frå heimesjukepleien om at nokre av brukarane deira har mangla vatn. Dei skal ha ros for at dei umiddelbart iverksatt nye rutiner med kontrollera også dette på rundene sine, avsluttar Gjøsund.

Fleire saker