Rådmann Christian F. Fotland presenterte delar av talen sin for formannskapet i går. (Foto: KVB)

Held direktesendt tale på Digitaliseringskonferansen

Fotland plasserer Os i sentrum: Debuterer i Operaen i dag. Innlegget kan du sjå her.

image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I skrivande stund (klokka 9) startar Digitaliseringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Konferansen blir arrangert i Den Norske Opera og Ballett i Oslo, og femtemann på talarstolen er rådmann Christian F. Fotland.

Innlegget - og resten av konferansen - blir sendt direkte på difi.no.

Os formannskap fekk i møte i går ein komprimert versjon av Fotland sin tale.

Rådmannen får ordet etter at adm dir Tor Olav Mørseth i DigitalNorway har snakka om samarbeid i ei ny tid, og Lasse Hansen, direktør i KS, har heldt innlegg om «kommunenes posisjon i det digitale kappløpet».

Å samarbeida om å kopla seg på gode verktøy

Måten Os-rådmannen har jobba med digitalisering på har «flytta det digitale kommunesentrum» frå Oslo til Os. Han såg mange gode verktøy som ikkje er i bruk i Kommune-Noreg, og han såg mykje spennande som skjedde hos storebror Bergen.

– Dei har blant anna robotisert fakturaavdelinga si. Avgifter som vatn og feiing blir handtert av robotar. Eg tenkte; «korleis skal EG robotisera? Eg har ikkje peiling! Resten av Kommune-Noreg har heller ikkje peiling, det er få som har tatt verktøya i bruk» sa rådmannen til formannskapet.

Men ved å inngå samarbeid med fleire nabokommunar, og ved å vera pilotkommune for fleire digitaliseringsprosjekt, har Os vore med på å løfta det kommunale digitaliseringsarbeidet i Os, Hordaland og Noreg.

Tittelen på innlegget hans er nettopp: «Dette er for stort og komplekst til alt jeg kan klare alt alene».

– Saman med Askøy, Alver og Nye Øygarden dannar Bjørnafjorden kommune ein stor sirkel rundt Bergen, som er større i innbyggarar enn Bergen. Bergen kommune er òg med, dei seier sjølv at dei er for små til å joba med dette åleine, men saman er vi store nok.

– Bergen gav Os ansvaret med å leia dette arbeidet, blant anna fordi vi frå før har kompetanse på strategi og utforming av planverk. Med Simen Soltvedt i spissen er vi først ut i landet til å testa ein heilt ny versjon av Min Side. Vi er med på å forma det resten av Hordaland skal bruka.

– Det er ikkje IT-folka som skal digitalisera 

No blir det køyrd ei rekkje prosjekt. Bergen er med på alle, nabokommunane rundt er med på dei fleste. Sentralt sit ei eiga faggruppe som driv prosjektet.

– Det er slutt på tida då det var IT-folka som dreiv digitaliseringsarbeidet. Før var det leverandørane som kom og presenterte og selte noko dei hadde laga, som vi kjøpte og lærte oss å bruka. No er det vi i kommuneleiinga som treng både interesse og kompetanse for å kunna styra retninga på digitaliseringa, vi må koma med behov og ein plan, så IT-folka kan utføra det vi bestiller. Men vi må ha kompetanse for å bestilla.

I går, mens rådmannen snakka til formannskapet, var det 7-8 personar på fagsamling i Bergen.

Kompetanseløft i kommuneleiinga er del av det digitaliseringsprosjektet tar med seg.

Den som sparer og tener mest? Brukaren

Med ord som «digitalisering» og «robotisering» er det lett for å sjå for seg at arbeidsplassar forsvinn og budsjett blir redusert.

– Det er ikkje her fokus ligg. Det kostar både pengar og ressursar å implementera nye, digitale system. Sjølv om vi prøver å gjera det effektivt, så er det ikkje økonomi som har hovudfokus.

– Det er brukaren, innbyggaren, dette handlar om.

Anten det er snakk om å ligga i sjukesenga og lesa på mobilen kva legen noterte om det tidlegare same formiddag, eller å avbestilla heimesjukepleie den dagen, fordi du fekk besøk av barnebarnet ditt, så er det du som innbyggar og di oppleving av å få ein enklare dialog og bruk av kommunen sine tenester, som står i fokus.

– Det blir laga så mange gode verktøy, og vi som leverer tenestene kan få forma fleire nye, at vi gjer dette arbeidet rett og slett for å vera framtidsretta. Når så mykje anna i samfunnet blir enklare og betre, så bør vi på kommunalt nivå følgja med.

Utfordringar - og ei anbefaling

Rådmannen fortalde vidare om kva utfordringar kommunane står ovanfor.

– Det går i ein ekstrem fart, vi må vera nøye med tryggleik, det er ein del høge kostnadar og vi må ha god dialog med leverandørar.

Innlegget rådmannen held i dag er om lag dobbelt så langt som det formannskapet fekk servert i går.

Nils-Anders Nøttseter (MDG), som sjølv har jobba innan IT i mange år, sa at han er glad for den offensive rolla rådmannen i Os har tatt.

– Eg har sett med frustrasjon korleis over 400 kommunar har drive og kjøpt og forma ulike system kvar for seg, samtidig som andre verktøy laga for det offentlege ikkje har vore tatt i bruk.

– Men pass på å ikkje hamna i ein sånn situasjon at det berre er dei store leverandørane som er aktuelle. Mykje av det mest interessante kjem frå dei små selskapa, var Nøttseter sitt tips til Fotland.

Fleire saker