E39 mellom Halhjem og Moberg og FV159 mellom Grindavoll og Hjorthaug skal få ny asfalt i sommar (ill. SVV)

Her blir det kø i sommar

Desse to riks- og fylkesvegane skal få ny asfalt.

Av: Andris Hamre

Statens vegvesen sendte onsdag ut ei oversikt over kva vegar i Noreg dei har planar om å asfaltera i sommar.

Vegvesenet har ansvaret for asfaltering på riks- og fylkesvegar. I tillegg til desse vil kommunen asfaltera ulike strekningar på kommunale vegar.

– Asfalteringa startar i slutten av april og vil vera ferdig innan utgangen av oktober, fortel vegvesenet i meldinga.

– Av omsyn til trafikktryggleiken vil mykje av arbeidet gå føre seg på sein kveld og natt.

Desse strekningane får asfalt

Nøyaktig når asfaltleggjarane vil vera på Os seier planen ikkje noko om, men tilsaman skal det asfalterast vel 5,2 kilometer veg.

• E39 (Halhjemsvegen) Rundkøyringa Halhjem - Moberg, 3315 meter

• FV159 (Skeisflaten) Grindavoll - Hjorthaug, 1910 meter.

Her finn du oversikta over alle riks- og fylkesvegar som skal asfalterast i Noreg i sommar. 

Fleire saker