I tre veker skal eldre arbeidssøkjarar kursast i Kongesalen ved Bjørnefjorden Gjestetun. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
I tre veker skal eldre arbeidssøkjarar kursast i Kongesalen ved Bjørnefjorden Gjestetun. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Høg kompetanse - ingen CV

Arbeidssøkjarar på 55+ er i desse dagar på kurs på Bjørnefjorden Gjestetun.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. september 2017 - 9:37

I førre veke starta eit tre veker langt kurs for eldre arbeidssøkjarar.

Treider har, i tillegg til å tilby nettbaserte studier, tolv fagskular over store delar av landet, blant anna i Bergen. Tidlegare i år vann dei anbodsrunden Nav Hordaland hadde lyst ut, og dei neste fire åra vil dei, ved sidan av å utdanna folk innan blant anna reiseliv, butikkleiing og sekretærfag, halda kurs for Nav.

I skrivande stund er dei engasjert for å halda kurs over tre veker for eldre arbeidssøkjarar.

– Deltakarane har eit vidt spenn av kompetanse, men møter ulike utfordringar i jakta på neste jobb, seier lærar Gunnar M. Eriksen frå Treider Fagskoler.

– Bør bli flinkare til å skryta av seg sjølv

Kurset i Os er delt inn i tre hovuddelar; CV, søknad og sjølve intervjuet.

– Vi har deltakarar med mykje kompetanse, alt frå offshore og mekanisk til sjåførar, administrasjon og butikksal, fortel lærar Mette Halhjem.

– Men mange av dei har vore så lenge i same jobb at dei ikkje ein gong har ein CV. Då gjeld det å kartlegga kva kompetanse dei sit på, kva kurs dei har tatt og kva fritidsinteresser dei har, som kan vera relevante i ein søknadsprosess.

Blant kursa dei vil halda for Nav er det ordinære kurs for arbeissøkjarar, kurs for unge arbeidsledige (18-24 år), for framandspråklege, for dei med høgare utdanning - og dette, som er for dei frå 55 år og opp.

– Mange av dei i denne aldersgruppa er dessutan lite flinke til å skryta av seg sjølv. Vi prøver å læra dei å bli bevisste på kva dei er gode på.

Kan føra til etablering av firma

Eriksen og Halhjem synest det er urettvist at denne aldersgruppa kan oppleva det som vanskeleg i arbeidsmarknaden.

– Nokre opplever at leiinga i selskapet rett ut seier at dei ikkje ønskjer å tilsetja nokon som er eldre enn faren deira, andre potensielle arbeidsgjevarar møter gjerne ein lite førebudd søkjar.

– Vi prøver å hjelpa dei til både å setja opp ein CV som viser kompetansen deira på rett måte, og ein søknad der dei klarer å formulera kor motiverte dei er for jobben. Det å vera søkjar er heilt nytt for mange i denne aldersgruppa, og i dag held det ikkje berre å svinga innom og spørja etter jobb.

På kurs som dette hender det ofte at deltakarane både trivst med det sosiale, og at dei drar nytte av nytt bekjentskap.

– Vi snakkar om korleis dei kan nytta nettverket dei allereie har, og om korleis dei eventuelt kan starta for seg sjølv. Det er nemleg ikkje sjeldan at kursdeltakarar med matchande kompetanse rett og slett bestemmer seg for å gå saman og stifta eit firma.

• Les òg: Vil du ha hjelp av ein gamling?

Etter det ordinære kurset, «jobbklubb», som er på tre veker, kan deltakarar som ønskjer gå vidare på «jobbverkstad», også det i tre veker og i regi av Treider.

65 år og arbeidsledig for første gong

Ein av kursdeltakarane Midtsiden fekk snakka med då vi var oppom i ein pause i kurset er Svein Johan Hansen frå Nesttun. Han gjekk glipp av kurset som var i nærområdet hans og fekk plass på Os.

– Eg har selt klede sidan 70-talet, også som butikksjef, og har jobba for blant andre Hans H. Iversen-eigde Olsen & Nicolaysen, og for Dressmann, fortel han.

Sist jobba han for Frislid Konfeksjon i Bergen, men då eigarane bestemte seg for å legga ned butikken blei han arbeidsledig for første gong i livet.

– Sjølv om eg nærmar meg pensjonsalder ønskjer eg å jobba ei stund til, om det så er deltid. Men det har ikkje vore enkelt å finna seg noko nytt.

– Eg saknar det å ta imot kundar, å hjelpa dei å finna ei god vare, og å gjennomføra eit sal. Det er godt å ha litt fri, eg speler musikk og driv blant anna med jakt, men eg håper å finna nytt arbeid snart. Eg er òg open for å skifta bransje, seier Hansen, nøgd med starten på kurset på Os.

Les meir om

Lokal Næringsliv Industri