Sånn kan ilandføring i Kobbavågen i Øyane bli. Er ikke dette å skade et friluftsområde i Øyane, det samme som Bruarøy og Søviknes i årevis har sagt at de er imot? spør innsendar. (Skisse: Statens vegvesen)

Hvor er din ære og din makt, Terje Søviknes?

Lesarinnlegg: Hvis Høyre og Frp ikke yter motstand mot SVV i møtet torsdag 12/1 så er det et gigantisk løftebrudd - de mister sin ære og trolig også sin makt.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

«Grunna store lokale og regionale frilufts-, natur- og kulturlandskapsverdier kan Os kommune ikke på noko tidspunkt akseptere ilandføring av ei eventuell bro i området Søre Øyane» sa daværende ordfører Terje Søviknes i kommunestyremøte den 5/2 2013.

I BT 24.08.2014 sa Søviknes videre: «Vi i Os er veldig samstemte på at det ikke skal føres en bro i land over Søre Øyane med brospenn og vei i dagen. Det er vi helt samstemte på.»

Nåværende ordfører fra Høyre, Marie Elisabeth Lunde Bruarøy, sa på et folkemøte for noen år siden at hvis broen kom i Søre Øyane så skulle hun lenke seg fast.

Med slike grep fikk de oppslutning om å si ja til bro over Bjørnefjorden.

Torsdag 12. januar skal kommunestyret i Os behandle et høringsforslag fra Statens vegvesen til trasevalg for broen over Bjørnefjorden med forslag om ilandføring i Søre Øyane. Med anleggsvei i dagen og utfylling av masser i sjøen – stikk i strid med hva politikerne Søviknes og Bruarøy sa.

Midtsiden samleside: Les alle våre saker og innlegg om E39 Stord - Os

I Statlig Kommunedelplan - Konsekvensutgreiing fra Vegvesenet om Nærmiljø og friluftsliv står det på side 145:

«Alle alternativ har store negative konsekvensar for friluftsområda i Søre Øyane. Alternativ B som går inn i lang tunell frå Kobbavågen på Røtinga mot Svegatjørn, er øydeleggjande for Kobbavågen».

Det er naturperlen og rekreasjonsområdet Kobbevågen som blir varig ødelagt, men hele Røtingen og store deler i Os vil få  hverdagen totalt forandret med en bred anleggsvei og anleggsmaskiner dundrende gjennom bygden – i årevis!

Bruker partipisken

Det er alternativ B som Høyre og Fremskrittspartiet  i Os kommunestyre vil anbefale – og de vil sågar bruke partipisken for å få  kommunestyrerepresentantene til å støtte alternativet. Minner om politiske systemer langt fra norsk lokaldemokrati.

I et så viktig verdivalg for en lokalpolitiker, tvinger altså  Høyre og Frp representantene til å stemme etter sentralpolitikernes  eller partiets føringer. De får ikke stemme etter sin overbevisning. Jeg får mer assosiasjoner til politiske systemer vi ikke liker å sammenlikne oss med, enn med et lokaldemokrati i et liberalt/konservativt parti.

I min norske kulturkodeks, som jeg håper også gjelder for både Bruarøy og Søviknes, er et løfte et løfte og et ord er et ord.

Men dere holder ikke ord – og dere presser deres partifeller til heller ikke å holde ord.

Dette er siste høring og siste gang Fremskrittspartiet og Høyre kan vise at de står ved det de sier, vise at når de sier de vil kjempe mot ilandføring og vei i dagen i Søre Øyane, så er det faktisk også det de gjør.

I denne saken er det sentrale myndigheter som gjør endelig trasevalg, dere trenger bare å stå for det dere har sagt før, i det minste la kommunestyrekollegene få handle i tråd med sine verdier og sin samvittighet – la representantene hjelpe dere å holde ord.

Et irreversibelt verdivalg

Etter kommunestyremøtet den 12. januar er det den enkelte politiker som skal kunne se sine barn i øynene og si at jeg stemte slik at jeg tillot sentrale politikere å rasere det eneste og viktigste friluftsområde vi har i Søre Øyane.  Jeg var med på å gi bort arvesølvet som vi har her i Os. Jeg var med å knuse arvesølvet så det aldri mer kan gjenoppstå.

Dette valget må kommunestyrerepresentanten kunne leve med etter at holmer er sprengt vekk og skjærgården lagt under asfalt .

Jeg er ikke redd for å innrømme at jeg som grunneier er glad i Kobbevågen og har sterke interesser i å bevare naturperlen i Søre Øyane, men i denne saken er det det minst viktige.

Det viktige spørsmålet er om du som lokalpolitiker også kan si det samme.

Det er nå du har sjansen til å stå opp for det du mener er rett!!

Jeg har alltid vurdert Terje Søviknes til å være en dyktig og ordholden politiker, - med mye makt.  Lar du nå sentrale myndigheter få lov til å rasere skjærgården i Søre Øyane, er jeg lei for å si at du har mindre både ære og makt enn jeg hadde trodd.

Elisabeth Jebsen Marek
Grunneier i Kobbavågen