Asle Olsen, Os SV. (Privat foto)
Asle Olsen, Os SV. (Privat foto)

Hvorfor vingler FrP?

Lesarinnlegg: Det reiser seg noen spørsmål etter Frp sin kuvending i bompengesaken.

Kjetil Vasby Bruarøy
25. september 2018 - 13:18

Terje Søviknes er hjemme igjen, og han har ingen planer om å restarte lokalpolitikerkarrieren sin med å vedta forhåndsinnkreving av bompenger til det usikre broprosjektet over Bjørnefjorden.

Misforstå oss rett, vi er hjertens enige i det som tegner til å bli konklusjonen i kveldens kommunestyremøte; Det har ingenting for seg å kreve inn bompenger før det i det hele tatt er sikkert om prosjektet skal realiseres. Det forstår Søviknes. Han forstår også hvor lett det hadde vært å kritisere Frp for en slik avgjørelse. Og til slutt så forstår han at spørsmålet om behovet for bompenger i seg selv viser hvor usikkert det er om man noen gang skal bygge en slik bro.

Problemet vårt i denne saken er ikke at vi ser ut til å slippe bompenger likevel, men heller noen av de andre spørsmålene som reises etter denne kuvendingen.

For det første: Visste ikke Os Frp at broprosjektet allerede var på trygg grunn da de stemte det stikk motsatte i formannskapet for bare noen uker siden? Det er jo tross alt dette vi i opposisjonen blir fortalt gang på gang av Frp og Høyre.

Vi vet hvor smertelig langt inne det må ha sittet for de å konkludere som de gjorde. Selv populister finner det ubehagelig å møte seg selv i døren. Da må vi også kunne anta (forvente?) at de har snakket med sine partikollegaer i Frp sentralt, for å kontrollere om det faktisk er behov for det man er i ferd med å pålegge sine sambygdinger av utgifter.

Partiet har tross alt hatt samferdselsministeren i landet siden 2013 (først Ketil Solvik-Olsen og nå Jon Georg Dale). Man stemmer ikke for et så upopulært, potensielt valgødeleggende, tiltak uten å ta noen telefoner om nødvendigheten av det først? Det ville ha vært dårlig politisk håndverk.

Det leder oss til det andre spørsmålet: Hvorfor er det greit for resten av gruppa til Frp at partiet plutselig ombestemmer seg når Søviknes kommer tilbake? De vet godt hvordan det får resten til å se ut. Han sier han ikke overkjører noen, og da skal vi tro han på det, men det er vanskelig å godta argumentet han gir oss for snuoperasjonen i saken på nrk.no i dag; Det var ikke nødvendig likevel.

Frp-politikerne som har styrt bygda i hans fravær trodde at dette var viktig for å realisere broprosjektet, men det var det altså ikke. Puh! Misforståelsen avklart i siste liten. Bra det ikke var et spesielt upopulært vedtak det stod om da? En avgjørelse stikk i strid med partiets vedtatte politikk og valgløftene deres.

Det ser jo ikke bra ut for noen andre enn Terje Søviknes, dette. Hvorfor godtar de andre i partiet det?

Nøkkelen for å forstå dette ligger i innledningen. Det er ikke tilfeldig at vi kaller broprosjektet for usikkert. Føljetongen rundt prosjektet siden den blå-blå valgseieren i 2013 peker på et paradoks: Hvis det ikke er nødvendig å jobbe videre for å realisere den, hvorfor jobber Os Frp og Os Høyre da så iherdig videre for å realisere den?

I forrige valgkamp sa de lokalt at saken var avgjort og at vi i opposisjon måtte godta dette, samtidig som Frp sentralt sa at det var ikke sikkert det ble noen bro om ikke de vant. Og nå dukker paradokset opp igjen. Man sier broen kommer uansett, samtidig vil man forhåndsinnkreve bompenger for å gjøre det mer sannsynlig at broen kommer.

Sannheten er at en eventuell bro ligger så langt frem i tid, både teknologisk, økonomisk og i politiske prosesser, at det er høyst usikkert om broen noen gang vil bli bygd. Osinger flest er kritiske til at en bro skal lande i Øyane, så det er lett å forstå hvorfor posisjonen ikke ønsker at spørsmålet skal bli sentralt i valgkampen til neste år. Et vedtak om bompenger nå hadde vist så altfor, altfor tydelig hvor usikkert prosjektet er.

Det står ikke til troende at Søviknes kommer med de gode nyhetene fra hovedstaden og oppklarer hele den lokale misforståelsen. Det begynner heller tvert imot å tegne seg et bilde av at både Os Frp og Os Høyre vet like godt som alle oss andre at dette vedtaket, som de fleste andre vedtak, kan omgjøres.

Os SV er tydelig motstander av både bro til Øyane og forhåndsinnkreving av bompenger i et forsøk på å øke sannsynligheten for at den bygges. Det skal du være trygg på at vi mener både i år og til neste år, når det er valg.

Asle Olsen
Os SV