I forkant av forskriftene

2009 fekk ein dårleg start, men ved å vera godt førebudd på dei nye forskriftene kan Lyssand Treindustri sjå tilbake på eit OK år.

Kjetil Vasby Bruarøy
01. desember 2009 - 13:50

Finanskrisa gav mange bedrifter i byggebransjen ein dårleg start. Lyssand Treindustri styrte heller ikkje unna, permitteringar og 4-dagarsveke blei blant tiltaka.

- Men i mai lausna det, og sidan har vi hatt alle tilbake i arbeid. Vi har også måtta leiga inn folk, seier administrerande direktør Arne Dyngeland til Midtsiden.no.

Klarer seg med to lag
2009 har også vore spesielt grunna nye forskrifter, TEK 07, som tredde i kraft 1. august i år, og som stiller strenge krav til blant anna isoleringsevne på vindauge og dører.

Akseptert varmetap blei redusert frå 1,4 til 1,2 i U-verdi, og kravet gjeld alle nye bustadar og fritidsbustadar over 150 kvadratmeter, og all søknadspliktig rehabilitering.

- Dette fekk bransjen til å stilla spørsmål til både auka vekt på vindauge og til dokumentasjon av U-verdien – noko som det også er krav om.

Aukar du frå to til tre lag med glas i eit vindauge så aukar du også vekta med 10 kilo per kvm vindauge. Men hos Lyssand slepp tømrarar særleg tyngre løft.

- Vi har utvikla eit lågenergivindauge med 2-lags glas og vanleg 105 millimeter trekarm som oppfyller dei nye krava, fortel produktsjef Sturle Sørstrønen.

Samstundes har Lyssand utvikla eit eige system der dei kan dokumentera den U- verdien på snittet av leveransen.

Lagde eigne energiklasser
Dei nye krava gjeld nye hus og hytter. Skal du pussa opp kan du klara deg med 1,4 i U-verdi, så lenge tiltaket ikkje er søknadspliktig.

- Du kan også få vindauge som har endå lågarevere varmetap (bedre U-verdi) enn kravet. For å gjera det enkelt for både hobbysnekkarar og proffmarknaden har vi kategorisert produkta våre i tre energiklassar.

- Vår nye produktportefølje består av tre energiklasser: Basic (1,4 i U-verdi), Plus (1,2 eller betre) og Comfort (3-lags med U-verdi på 1,0), seier salssjef Bent Arne Søreide.

Dette har blitt godt mottatt - og kopiert av konkurrentar.

- Litt irriterande, men samstundes eit bevis på at vi har gjort noko rett. Dei som følgjer med i bransjen veit kven som var først med dette, seier Dyngeland.

Unngår fleire permitteringar?
Sjølv om 2009 starta dårleg, og tala for året totalt sett ikkje er så gode, trur Dyngeland at Lyssand-tilsette ikkje treng uroa seg for permitteringar i lågsesongen dei no går inn i.

- Vinteren er ei roleg tid, men samstundes starta lågsesongen for oss ein månad seinare enn i fjor.

- Vi har hatt greie tal siste halvår og har bygd ned lageret vårt, så dersom det ikkje kjem ein ny full stopp i bransjen har vi nok full bemanning også gjennom vinteren.

Les meir om

Eigedom Næringsliv