Frå Lyseparkern retning Søfteland: Veidekke er så og seia ferdig med alt som er i dagslys. (Foto: Statens vegvesen/Hawkeye, 26. februar)
Frå Lyseparkern retning Søfteland: Veidekke er så og seia ferdig med alt som er i dagslys. (Foto: Statens vegvesen/Hawkeye, 26. februar)

Ferske dronebilde og vårens milepælar

Held farten oppe på E39-bygginga.

Kjetil Vasby Bruarøy
30. mars 2020 - 11:41
  • Midtsiden startar utsending av gratis nyheitsbrev på epost - meld deg på her

I vinter møttest Veidekke og Statens vegvesen i retten, grunna usemje om leveringsfrist og dagbøter. Vegvesenet vann, Veidekke anka, og anken skal truleg opp på nyåret i 2021.

I mellomtida jobbar Veidekke og underentreprenørar på spreng med å få E39 Svegatjørn-Rådal ferdig, også gjennom koronasituasjonen.

  • Sjå bildeserie nedst i artikkelen (bildeseriar er berre synlege for innlogga abonnentar)

– Alle jobbar går meir eller mindre som planlagt. Entreprenørane er noko prega av situasjonen, men prøver å halda aktiviteten høgast mogleg ut frå kva som er forsvarleg, seier delprosjektleiar Kari Bremnes til Midtsiden.

Veidekke skal ha gjort nokre justeringar i arbeidstid for langtpendlande arbeidarar, for å tilpassa seg lokale karantenetiltak i kommunar i Nord-Noreg.

Asfaltering og merking frå påske til juni

Sjølve vegen mellom Os og Bergen blir ferdig til sommaren.

– Frå midten av april og fram til juni skal slitedekket, sjølve topplaget av asfalten, leggast. Så kjem endeleg merking av vegbanen.

Legg siste asfalt frå april: Her frå Lyshorntunnelen mot Os 26. februar. (Foto: SVV/Hawkeye)
Legg siste asfalt frå april: Her frå Lyshorntunnelen mot Os 26. februar. (Foto: SVV/Hawkeye)

Bygger kontrollplass med vekt i Kolskogheiane

Dagsonene i Svegatjørn-Rådal-prosjektet nærmar seg ferdig, med noko av det som står igjen skal byggast i Kolskogheiane ved Svegatjørn.

Veidekke og vegvesenet har tidlegare flytta kontor frå brakkerigg til Ulvenparken. Der brakkeriggen sto skal det byggast kontrollplass med vekt.

– Vi skal opparbeida plassen, med plate, mens sjølve vekta skal installerast seinare.

Tettar igjen på Hamre 

For å driva Lyshorntunnelen frå fleire endar, har det vore tverrslag («arbeidstunnel» ned til midten av Lyshorntunnelen) frå Hamre med tilhøyrande riggplass.

– Tverrslaget blir lukka. Arbeidet startar etter påske og er ferdig i juni. 

Dette arbeidet står igjen

Veidekke skal levera siste tunnel, Lyshorntunnelen, i september i år.

– Ved sidan av asfaltlegging og merking er det noko arbeid igjen med vatn og frostsikring, fortel Bremnes.

– Vegen skal stå ferdig i 2022, kva skal det jobbast med i 2021?

– Elektroleverandøren skal installera lys, skilt, tryggleiksutstyr og ventilasjon i tunellane. Dei er godt i gang i Skogafjellstunnelen (1,5 km), og starta på Lyshorntunnelen (9,2 km) i haust. Den er ein del lengre, så det er noko arbeid igjen. 

– Etter dette kjem ein lengre testperiode. Det er mykje elektronikk og digitale skilt og varslingsanlegg, og dette skal testast grundig før vi opnar E39 Svegatjørn-Rådal.

Sjå bildeserie av heile prosjektet under (bildeseriar er berre synlege for innlogga abonnentar):