Innbyggarane – vårt ansvar

Framstillinga økonomisk bør ein kunna stilla spørsmål ved.

Varaordførar Mikal Leigland (Sp). (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 02. juni 2021 15:39

Eg ser i Os & Fusaposten at vikarbruken i Fusa kommune, innan pleie og omsorg for åra 2014-2019, er av stor interesse for enkelte.

At ein innan dette feltet har hatt utfordringar med å skaffa kvalifisert arbeidskraft er ikkje noko nytt.

Vi kan alle vera einige om at faste stillingar kunne vore å foretrekka, men framstillinga økonomisk bør ein kunna stilla spørsmål ved.

Det kjem ikkje fram eit rekneskap om kva eventuelt vikarbruken kostar ekstra i forhold til faste tilsette.

Både kommuneadministrasjonen og politikarar har hatt det som mål at alle brukarar skal ha eit forsvarleg tilbod.

Eg stiller spørsmål om det er slik at desse brukarane ikkje skulle fått eit forsvarleg tilbud?

Politikarane har her tatt ansvar for innbyggarane på ein forsvarleg måte, kven vil gjera noko anna?

Dette er daglege behov som er og skal bli stetta - ikkje prestisjebygg som drar ned drifta vår i årtier.

Mikal Leigland (Sp)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.