- 11. juni 2009

Ivrig innsats før nyopning

Fredag er det nyopning på Bjørnefjorden Golfklubb. Midtsiden har sett på dei nye hola.

Ivrig innsats før nyopning
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 11. juni 2009 10:50

Bildeserie:

1 av 6

Traktorar, gravemaskiner og medlemmar og ungdom på sommarhjelp er i full sving på Bjørnefjorden Golfklubb dagen før nyopning.

- Kva er det som står igjen før banen er ferdig?

- En golfbane blir aldri ferdig, seier dagleg leiar Erik Just Olsen.

- Men det vi treng no etter opning er i hovudsak pynt og tilgroing av gras enkelte plassar, legg han til.

Dugnadsgjengen får opna
Arbeidet med nye hol og endring av gamle hol starta i 2007. I heile byggeperioden har den gamle banen vore open, og i morgon går første runde på nye Bjørnefjorden Golfklubb.

- Ordføraren står for den formelle opninga ved tee 3 klokka 13. Dei som har gjort ein dugnadsinnsats får æren av å vera først til å prøva den nye banen i ei dugnadsturnering.

- Banen er snudd
Når Bjørnefjorden Golfklubb opnar i morgon, er det med to heilt nye hol og to som har blitt lengre enn før.

- Hol 3 og 4 er heilt nye medan hol 2 og 9 har blitt lengre. Hol 2 har blitt over 200 meter lengre, og hol 9 har fått det som truleg blir den vanskelegaste greenen.

- Elles er banen snudd, ein del gamle hol får nye namn, fortel Just Olsen.

Vikingar og vatn
I tillegg har banen fått fleire hinder, både i form av sandbunkers og vatn. Bekkar er gravde opp og dammar er bygd.

- Det er også nokre viking-gravplassar på baneområdet. Desse skal visast betre fram, og få skilt som fortel om gravene.

Fakta om den nye banen:
• Bjørnefjorden Golfklubb teikna leigeavtale for nye områder mot riksvegen i 2007. Dette primært for å betra tryggleiken rundt treningsområdet. To hol er no flytta til dette området.
• Oppgraderinga omfattar bygging av totalt 4 nye greenar. Desse er basert på tilnærma USGA-standard, med annan grastype for å heva speleopplevinga.
• Greenane er store og ondulerte i opptil 4 nivå, og byr på store utfordringer.
• Banen får no par 5 hol og blir oppgradert frå par 65- til par 68-bane.
• Klubben har også investert i grasutslag på alle hol. Alle utslag og greenar blir no vatna med datastyrt vatningsanlegg.

Samstundes har klubben starta oppgraderinga av eit utvida treningsområde. Dette omfattar også innreiing av ei varmestove som no er ferdig. Det blir også bygd tak over åtte av utslaga.

- Vi meiner dette aukar gleden i å trena i ruskevêr, og vi får no utvida sesong på treningsfeltet, seier Erik Just Olsen.

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.