Kan skape 12.000 arbeidsplasser

Analyse: Etablering av 12 datasentre i Bergensregionen kan gi en omsetning på 54 milliarder kroner og 2,8 milliarder i verdiskapning.

Lyseparken er blant 12 aktuelle plasser i bergensområdet for etablering av datasenter. (Kart: Invest in Bergen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 20. jan. 2020 09:53

Bildeserie:

F.v.: Tore Mong (Greenbyte), Caroline Wang (Menon/Cowi), Tone Hartvedt og Vidar Totland fra Invest in Bergen.
1 av 1
F.v.: Tore Mong (Greenbyte), Caroline Wang (Menon/Cowi), Tone Hartvedt og Vidar Totland fra Invest in Bergen.

Datasentre er på full fart inn i Norge. Det viser Googles kjøp i Skien og Volkswagens etablering på Rjukan. Det gjøres store investeringer i datasenterinitiativ i hele Norden. I «Nye muligheter for Bergensregionen» analyseres mulighetene over år i regionen.

– Analysen viser at etablering av datasentre er vel verdt å jobbe for, sier Tone Hartvedt i Invest in Bergen i en pressemelding.

Det medfører store investeringer, verdiskaping og mange jobber.

– Men, denne type investeringer kommer ikke av seg selv. Det er behov for tilrettelegging og å ta de riktige grepene nå.

2,8 milliarder i verdiskapning

Menon Economics og Cowi står bak analyse som forteller om effektene datasenteretableringene vil ha på sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i den enkelte kommune, i regionen og for landet over denne 15 årsperiode.

Skaper verdier Rapporten viser at datasenteretableringer vil skape verdier i regionen.

Tallene Menon og Cowi presenterer, viser at investerings- og byggekostnader totalt vil utgjøre mer enn 12 milliarder kroner i løpet av perioden, i tillegg til 42 milliarder i energikostnader, IT-utstyr og drift. Altså en total omsetning på 54 milliarder kroner.

Over hele analyseperioden vil den skisserte etableringen bidra med en netto verdiskaping på 2,8 milliarder kroner i Bergensregionen, i tillegg kommer indirekte verdiskaping hos underleverandørene på til sammen 540 millioner kroner.

Krever god planlegging

Mulighet for ny næringsetablering Denne analysen er gjennomført for å gjøre kommuner, fylkeskommunen og næringslivet oppmerksom på at kommer det nye datasentre i regionen, kan det gi nye muligheter og nye arbeidsplasser til regionen. Men det kommer ikke av seg selv.

– Det er nå vi er i startgropen og kan være med å tilrettelegge på en god måte for en ny næring. For oss har det vært viktig å se på datasentre som særlig egner seg for vår region: Mindre datasentre arealmessig, men med større behov for kraft.

– Med mer kunnskap om behovene for de enkelte sentrene, kan kommuner og fylket ta en aktiv tilretteleggerrolle for tomteareal og tilrettelegge for tjenestetilbud og den kompetansen datasentrene har behov for, sier Hartvedt.

Unik analyse

Dette er første gang det er gjennomført en analyse som viser effektene og ringvirkningene av stedsangitte forventede etableringer av datasentre.

Datasenterindustri er den kraftkrevende industrien som vokser raskest i verden nå. Bergensregionen har mye grønn fornybar kraft, lave kraftpriser, ledige og regulerte arealer og god fiberinfrastruktur. Det arbeides med å se på smart integrasjon mellom datasentre og energisystemene, noe som også er interessant for datasenteraktørene.

GreenByte jobber sammen med Invest in Norway internasjonalt for å fremme interessen for datasentre å etablere seg i Norge.

Invest in Bergen: En organisasjon som jobber for å få flere internasjonale og nasjonale investeringer og bedriftsetableringer i Bergensregionen. Invest in Bergen er finansiert av Bergen kommune, samt 16 andre kommuner i Bergensregionen og Vestland fylkeskommune.

GreenByte: Et initiativ for å få datasentre til Bergensregionen, og en fasilitator for å legge til rette for datasentre. BKK, Vestland fylkeskommune og Invest in Bergen står bak initiativet.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.