midtsiden

KIWI i gang

Nye butikkar på Moberg: Kiwi håper å vera klar med ny butikk før jul, Bunnpris ventar på veg.

Av: Andris Hamre

For ganske nøyaktig eit år sidan skreiv Midtsiden.no om at KIWI hadde fått godkjent ei utnyttingsgrad på 1000 kvm på tomta. Representantar frå kjeda sa då at dei håpa på å vera klare med ny butikk før jul. I desember i fjor var alle løyvene på plass, men arbeida ikkje starta. Då var målet å bli klar med butikken i løpet av 2010.

Har tatt eit år
Denne veka starta dei opp med gravemaskin og borr for å testa grunnen.

- Om alt ser bra ut går vi i gong med grave- og bygjearbeida med ein gang, og då håpar eg vi skal klara å vera ferdige til jul i år, seier regionsansvarleg for KIWI Jan Roger Henriksen til Midtsiden.no

Blir ikkje sundagsåpen
Butikken som blir på omlag 1000 kvm blir ikkje ein sundagsbutikk kan Henriksen fortelja.

- "Brustadbuene" som kan halde sundagsåpent har ei grense på 100 kvm. Dei bygjer vi gjerne i tilknytning til andre butikkar, men vi har ikkje slike planar for butikken på Moberg.

Uavklart veg for Bunnpris
Bunnpris vil òg etablera seg med ein butikk i området. Dei kjøpte i fjor haust ei 13 mål stor tomt mellom Solbakken og Halhjemsvegen kor dei planlegg ein like stor butikk.

- Vi held på med vegvesenet for å få avklara tilkomstveg. Når denne kjem på plass vil vi senda inn reguleringsplanen, seier Thomas Sandland i Bunnpris-kjeda.

Fleire saker