Arbeid med ein mur gjer at Kolskogheiane no er stengt for gjennomkøyring i cirka to veker. (Foto: KVB)

Kolskogheiane er stengt for gjennomkøyring

Berre bussar og eventuell utrykking slepp forbi mellom Os vgs og Ulvenvegen.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Tysdag 15. mai opna 700 nye meter av Ulvenvegen, eit vegstykke som var stengt frå november 2015 i samband med bygging av E39 Svegatjørn-Rådal.

I går blei delar av den kommunale vegen Kolskogheiane stengt.

Vegen er stengt for gjennomkøyring mellom Os vgs og krysset med Ulvenvegen, nær avkøyrsle til Bjørn Døsen AS og Veidekke sitt anleggskontor.

Årsaka er bygging av ein mur langs vegen.

– Tilbakemeldinga frå Veidekke er at vegen ikkje opnar for normal ferdsel før tidlegast i september, seier prosjektleiar for E39 Svegatjørn-Rådal, Sverre Ottesen frå Statens vegvesen til Midtsiden tysdag.

Stenger eit parti av E39

I månadsskiftet mai-juni blir eit kort stykke av E39 stengt, med omkøyring om den nye vegen, grunna arbeid med ny arkøyrsel.

• Les òg: Ny omkøyring i juni

Denne omkøyringa varer i cirka eit halvt år.

• Midtsiden samleside: E39 Svegatjørn-Rådal

Søndag 10. juni er det planlagt «open dag» og tur med buss frå Os til Endelausmarka.

 

Fleire saker