Bjørnafjorden kommune har, som lågterskeltilbod, oppretta ein støttetelefon. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Bjørnafjorden kommune har, som lågterskeltilbod, oppretta ein støttetelefon. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kommunen har oppretta støttetelefon

– Den kan brukast av alle, unge og vaksne, som treng nokon å snakka med, seier ordførar.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. mars 2020 - 8:57

Ordførar Trine Lindborg melder at Bjørnafjorden kommune opnar støttetelefon.

– Dette har vore ei svært viktig sak for oss. Eg er svært takksam og imponert over korleis kommuneleiing og dei tilsette har teke utfordringa og bestillinga vi gav dei om å opna dette viktige tilbodet, seier ordførar Trine Lindborg (Ap).

Kommunen sin støttetelefon er open frå i dag, tysdag 24.mars, frå klokka 9 til 15. Nummeret er 90650885.

– Her kan du få råd og rettleiing, eller berre møta ein å snakke med om det du uroar deg for. Både barn, ungdom, vaksne og eldre kan ringe til denne telefonen.

Telefonen blir besvart av ulike fagfolk frå tenestene i kommunen, og er i første omgang open mellom klokka 9 og 15 på kvardagar. Det blir fortløpande vurdert om det er behov for utviding.

Mange har det vanskeleg

– Dette er eit lågterskeltilbod for alle, i samband med koronasituasjonen, anten du treng råd eller berre vil ha nokon å snakka med. Vi veit at det er mange som opplever situasjonen vi no står i som vanskeleg.

Kvardagen er forandra, og vi veit ikkje kor lenge denne situasjonen vil vara. Dette er ein heilt ny situasjon for oss alle.

– Det er også mange ulike måtar å reagere på. Nokon vil bekymra seg mykje for folk dei er glad i, nokon på om dei sjølv skal bli sjuke, og fleire og fleire uroar seg over permitteringar og arbeidsløyse. Andre bur åleine, og kjenner på einsemd.

Fleire tenester

Ordførar poengterer at dette ikkje er ei helseteneste, det vert ikkje ført journal og det vert ikkje gjeve helsehjelp.

Har du spørsmål om korona, smitte eller testing? Då kan du ringe smitteverntelefonen 56 57 57 57.

– Dei tilsette i Bjørnafjorden kommune er på jobb sjølv om kontora er stengt. Har du allereie kontakt med nokon i PPT, barneverntenesta, helsestasjon eller skulehelseteneste, kommunepsykolog eller psykisk helse, kan du framleis ringa til dei.

Tilsette i barnehage og skule er òg tilgjengelege for born, ungdommar og foreldre.

Har du mistanke om at eit barn treng akutt hjelp? Barneverntenesta er i beredskap heile døgnet. 

Ta kontakt med barneverntenesta i Bjørnafjorden på telefon 901 82 850 (08.00 - 15.30). Ettermiddag, kveld og helg kan du ringa 55361180. Du kan òg senda epost til postmottakbarnevern@bjornafjorden.kommune.no

 

Les meir om

Lokal Korona