Kontantbeløp ved Nav-venting

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen: Folk bør få utbetalt ventetidsbeløp.

Kjetil Vasby Bruarøy
22. juni 2011 - 11:37

Igjen og igjen ser vi at personer nesten forgjeves venter på dagpenger, sykepenger og andre ytelser fra Nav. Mange av dem må i alle fall regne med altfor lang ventetid for å få utbetalt det han eller hun er berettiget til. Slikt setter folk i store vanskeligheter, og det går på den enkeltes verdighet løs.

Ikke nok med at det i utgangspunktet kan føles vanskelig å leve via offentlige trygdeytelser, men når systemet i tillegg ikke har kapasitet til å sørge for at pengene man trenger til livsopphold kommer til avtalt tid, opplever mottakeren å bli nedverdiget.

For å avhjelpe den vanskelige situasjonen som oppstår, mener Fremskrittspartiet det innen en uke etter at brukeren har etablert sitt forhold til Nav bør utbetales et kontant ventetidsbeløp mens saksbehandlingen pågår.

Alle skjønner at det er hardt og brutalt å sitte der uten økonomiske midler. Alle har sine forpliktelser, også de som får sin inntekt via Nav.

Et kontantbeløp som man kunne ha utbetalt direkte ut i fra en viss prosent av den inntekt brukeren hadde året før, hadde vært en enkel og funksjonell måte å løse opp i et akutt behov der og da.

Dette er noe alle parter hadde vært tjent med.

Brukerne får da penger til livsopphold og kan beholde roen, samtidig som saksbehandlerne hadde sluppet mange negative tilbakemeldinger i fasen som går med til saksbehandling.

Dette ville igjen gitt større verdighet i behandlingen av Nav-brukerne. De er også mennesker som skal behandles med respekt i sitt møte med trygdemaskinen Nav.

Det handler om å ta enkeltmennesket på alvor. Det gjør Fremskrittspartiet.

Laila Marie Reiertsen
Stortingsrepresentant (FrP)