Terje Søviknes møtte Rune Bakervik til debatt i regi av Bergens Tidende. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Terje Søviknes møtte Rune Bakervik til debatt i regi av Bergens Tidende. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

Korleis ville Søviknes (Frp) og Bakervik (Ap) styrt Bergen og Os?

BT drog i gang debatt ved entreen til Osfest fredag.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. august 2019 - 11:16

Ordførar i Os, Terje Søviknes (Frp) og byråd i Bergen, Rune Bakervik (Ap), møttest i duell i Landboden i Os sentrum fredag.

Kvar er det best å bu, Os eller Bergen?

Byvekstavtalen, Bybanen og arealpolitikk var tema som skapte temperatur.

Søviknes kalte Bergen ein nei-kommune, Bakervik meinte det er ein floskel å dela kommunar inn i ja og nei (BT.no), at Bergen seier ja, men til andre ting enn Os. Bakervik kaller Bybanen ein suksess, og lurer på om ny E39 mellom Os og Bergen får eige bussfelt. Søviknes svarte at den får to felt, med plass til både bussar og bilar.

Kva ville Søviknes gjort, om han bestemte i Bergen, og kva dersom han styrte rådhuset i Os?

Før møtet på Os hadde duellantane fått nemna tre ting kvar.

Her er kortversjonen, les heile svaret til Søviknes og Bakervik på BT.no.

Viss Rune Bakervik (Ap) hadde styrt Os ville han: 

1. Gjort sitt ytterste for at Os kommune skulle vera ein god arbeidsgjevar, ein som lytta til fagfolk og som tilbydde faste, heile stillingar.

2. Tatt kampen for Os i staden for å svelga politikken til regjeringa.

3. Søviknes har bygd ein bompengefinansiert motorveg rett til Lagunen. Kor lurt var det? Det blir ikkje skapt nok arbeidsplassar i Os.

Viss Terje Søviknes (Frp) styrte Bergen ville han:

1. Stoppa Bybanen til Åsane og rive ned ytre bomring. Kostnadane med Bybane til Åsane er mange gongar høgare enn eit godt bussalternativ, og traseen over Bryggen vil rasera regionens kanskje viktigaste kulturminne.

2. Reversert arealplanen for Bergen, som er for stram. Ytre bydelar vil stagnera når all ny bustadbygging skal konsentrerast tilBergen sentrum og langs Bybane-traseen. Planen fjerna dessutan cirka 7000 mål med tidlegare godkjente bustadareal, noko som er svært næringsfiendtleg.

3. Starta eit større omstillingsprosjekt i Bergen kommune for å redusera driftskostnadane så mykje at eigedomsskatt kunne fjernast.

Les meir om

Lokal Politikk Val 2019