Terje Søviknes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Terje Søviknes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Krisepakken til oljenæringen må styrkes

Lesarinnlegg: Situasjonen er kritisk.

Kjetil Vasby Bruarøy
19. mai 2020 - 11:26

Fylkesstyret i Vestland FrP drøftet i møte 18. mai situasjonen for olje- og gassnæringen i lys av koronakrisen og oljeprisfallet.

Flere store investeringsprosjekter står i fare for å bli utsatt eller kansellert, og situasjonen er nå kritisk for leverandørindustrien langs hele kysten.

Regjeringens forslag til krisepakke for oljenæringen er et steg i rett retning, men ikke godt nok for å sikre aktivitetsnivået i industrien.

Vestland FrP ber derfor om at FrPs stortingsgruppe i de pågående stortingsforhandlingene forsterker krisepakken basert på oljenæringens eget forslag.

Dette handler m.a. om endringer i avskrivningsreglene både for særskatten og selskapsskatten (utsatt skatt), samt at friinntekten ikke må endres.

I den situasjonen vi står i nå er det avgjørende at planlagte investeringsprosjekter i 2020 og -21 blir realisert, slik at
kompetanse og arbeidsplasser i leverandørindustrien sikres.

Dette handler om titusenvis av arbeidsplasser i hele landet, og især i vår region som har en omfattende leverandørindustri knytt til olje- og gassnæringen.

Terje Søviknes