KS lanserer statusrapport for kommuner

Rapporten Status Kommune 2021 er klar.

Korleis står det til med Bjørnafjorden? Her Oseana og Os Sjøfront. (Ill.foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighmandag 12. apr. 2021 13:02

Pressemelding fra KS:

Rapporten Status Kommune 2021 gir et oppdatert bilde av tilstanden i norske kommuner og fylker – en samlet oversikt over fakta på over 100 områder i kommuner og fylkeskommuner.

Det søkbare digitale kartet som lanseres samtidig gir oversikt over hvordan det står til i akkurat din kommune på flere av områdene (kartet oppdateres med flere indikatorer fortløpende).

KS presenterer i denne rapporten status, resultater, utviklingstrekk og utfordringer for kommunesektoren. Publikasjonen Status Kommune kommer ut for tredje år på rad.

Rapporten og kartløsningen ligger her.

I Status Kommune finner du områder som den økonomiske utviklingen, demografi, tjenesteproduksjon, arbeidsliv og lokaldemokrati, klima og miljø og digitalisering og innovasjon.Vi ser også nærmere på noen utviklingstrekk i byer og tettsteder og omstillingskraft i næringsutviklingen.

Lurer du på hvor store klimautslippene er i din kommune, hvor høyt sykefraværet er eller hvor engasjerte innbyggerne er i lokal politikk? Alt dette, og mye mer, finner du i rapporten og kartløsningen.

Noen høydepunkter fra årets rapport:

 • Bekymring for ungt utenforskap. Altfor mange unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker. Et økende antall barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. 1 av 5 ungdommer er ensomme og antallet øker.
 • Nordmenn er fornøyde med å bo og leve i kommunen, og gir tilfredsheten 80 av 100 mulige poeng. Brannvesenet, folkebiblioteket, barnehagen og grunnskolen skårer høyest av de kommunale tjenestene.
 • Norske kommuner blir stadig mer mangfoldige. I 2020 hadde nesten 15 prosent av befolkingen innvandrerbakgrunn. Samtidig er det mange grupper i samfunnet som opplever utenforskap. Blant annet blir det flere fattige husholdninger.
 • Det er flest eldre i de små kommunene. Andelen eldre er høyest i små kommuner, men har økt i alle typer kommuner.
 • De norske klimagassutslippene lå i 2019 for første gang de senere årene under nivået i 1990. Det var først og fremst reduserte utslipp fra industrien som bidro til dette.
 • I 2020 hadde 45 prosent av de som bor i tettsteder trygg tilgang til nærturterreng. Det er en nedgang på fem prosentpoeng fra 2011.
 • Flere deltar i valget, særlig unge. I kommunevalget 2019 gikk valgdeltakelsen opp fra 60 prosent til 65 prosent.
 • Fra 2007 til 2019 sank tilliten til nasjonale og lokale institusjoner og aktører, men den økte fra sommeren 2019 til sommeren 2020. Innbyggerne mener kommunestyret i egen kommune er viktig for demokratiet i det norske samfunnet.
 • Rekrutteringsutfordringene øker. Dersom morgendagens kommunale og fylkeskommunale oppgaver skal løses på samme måte som i dag, må antall årsverk den neste tiårsperioden øke med 12 prosent. Behovet vil øke klart sterkest i helse- og omsorgssektoren.
 • Flere arbeider heltid. For kommunesektoren samlet økte andelen heltidsansatte i løpet av tiårsperioden 2009-2019 fra 48 prosent til 55 prosent.

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

 • Tilgang til alt innhald
 • Utan bindingstid
 • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.